Sector blijven ontwikkelen

Professioneel financieel advies is van grote invloed op het welzijn van burgers en bedrijven. Met die wetenschap komt ook de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van dat advies doorlopend te willen verbeteren. We stimuleren innovatie en vernieuwing, met oog voor de individuele identiteit en ontwikkeling van leden.

Daarom nemen we adviseurs mee in de belangenbehartiging en vertalen we wet- en regelgeving in praktisch toepasbare informatie en hulpmiddelen. Dit doen we d.m.v. het creëren van praktische handvatten, zoals bv. stappenplannen en modelteksten. Zo blijft er ruimte voor de adviseur om te doen wat er echt toe doet; het financieel gedrag van consumenten en ondernemers verbeteren.

Adfiz heeft inmiddels ruim 70 modellen ontwikkeld, hebben we een handig SWO Stoplichtoverzicht en kunnen leden profiteren van ruim 40 ledenvoordelen.

SWO's
Adfiz Modellen
Ledenvoordelen

Kennisportalen

Adfiz heeft inmiddels 26 kennisportalen ter beschikking gesteld en zijn er nog verschillende in ontwikkeling. Zodra er een nieuw kennisportaal wordt gepubliceerd word je hiervan op de hoogte gesteld via een ledenbericht.

Actief Klantbeheer
Aflossingsvrij
Assurantiebelasting en BTW
Cyber
Digitale weerbaarheid
Directe Schadeafhandeling
Duurzame Ontwikkeling
Europa
Klimaatrisico's
Kwaliteit
Nationaal Regime
Pensioenstelsel
Privacy
Risico management
Scheiden
SFDR
Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Transparantie in dienstverlening
WBTR
Wet arbeidsmarkt in balans
Wet bescherming klokkenluiders
Wft
Witwassen
Zorgcollectiviteiten
Zorgplicht
Alle Adfiz Modellen
Ludger de Bruijn
Senior Adviseur Public Affairs en Beleid / Bestuurssecretaris
Bettie Hoogsteen
Senior adviseur public affairs en beleid