Op 9 december 2019 is een Europese Verordening gepubliceerd die eisen stelt aan je beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële producten. Deze Verordening (vaak afgekort als SFDR vanwege de Engelse benaming Sustainable Finance Disclosure Regulation) is grotendeels van toepassing met ingang van 10 maart 2021. In dit kennisdossier vind je de benodigde informatie om aan de SFDR te voldoen. 

 

Wat is de SFDR? 
De SFDR bevat een rechtstreeks werkend Europees regime en is onderdeel van de Green Deal van de Europese Commissie en is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015.  

Het doel van de SFDR is duurzaam beleggen te stimuleren en klanten meer inzicht te geven in beleggingsstromen. De SFDR verplicht de financiële sector om transparanter te zijn over de duurzaamheid van beleggingen, overigens zonder een waardeoordeel over bepaalde beleggingen te geven. Dat laatste is aan de belegger op basis van de verschafte informatie. 

Waar gaat de SFDR over? 
De SFDR gaat over verdergaande transparantie over duurzaamheid van beleggingen. De SFDR bevat regels die kort gezegd vereisen dat partijen: 

  • hun interne beleid op dit punt aanpassen,  
  • extra informatie over de duurzaamheid van aangeboden of geadviseerde financiële producten verschaffen en  
  • informatie over het aangepaste beleid en de financiële producten op hun websites opnemen.

Voor aanbieders van financiële producten gelden deels andere en deels meer regels dan voor adviseurs.

De SFDR richt zich hierbij voornamelijk op de impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de beleggingen en op de impact van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren.

Duurzaamheidsrisico's zijn risico’s op ecologisch, sociaal of governancegebied die een materieel negatief effect kunnen hebben op de waarde van beleggingen.  

Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. De vraag daarbij is of de bedrijven of activiteiten waarin belegd wordt een negatieve impact hebben op één of meer van deze factoren.  

Op wie is de SFDR van toepassing? 
De SFDR is van toepassing op aanbieders en adviseurs van bepaalde beleggingsproducten, waaronder verzekeringen met een beleggingscomponent, ongeacht of de verzekering wordt gesloten door een professionele of niet-professionele klant. De SFDR is van toepassing op aanbieders omdat zij beleggingsproducten op de markt brengen. De SFDR is van toepassing op adviseurs omdat zij hun klanten moeten voorlichten over deze beleggingsproducten. 

Stappenplan SFDR 
Stap 1: Bepaal of jouw onderneming onder de SFDR valt 
Aan de hand van een tweetal factoren bepaal je of de SFDR op jouw onderneming van toepassing is: 

A) Omvang van je onderneming
B) Inhoud van je dienstverlening

Stap 2: Voldoe aan de organisatorische en informatievereisten 
Als de SFDR inderdaad op jouw onderneming van toepassing is, moet je op drie punten aanpassingen doorvoeren: 

A) Verzekeringsadviesbeleid
B) Beloningsbeleid 
C) Informatieverstrekking

Stap 3: Ontvang de juiste informatie van aanbieders 
Of de SFDR nu wel of niet op jouw onderneming van toepassing is: je krijgt te maken met aanvullende (precontractuele) informatieverschaffing vanuit aanbieders. Aanbieders van producten waar de SFDR op van toepassing is, zijn immers altijd aan de SFDR gehouden. Adfiz is op dit moment in gesprek met het Verbond van Verzekeraars en individuele verzekeraars om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening vanuit aanbieders helder en efficiënt plaatsvindt. 

 

In dit kennisdossier zijn de belangrijkste vereisten opgenomen, die we waar mogelijk ook in een model hebben omgezet. Is duurzaamheid de kern van je dienstverlening of twijfel je over bepaalde zaken? Win dan juridisch advies in. 

 

Dit kennisdossier is tot stand gekomen i.s.m. Bastiaan Siemers - Legaltree