Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 17-7-2019

Het Zakelijk Platform 2019: De juiste mensen voor ons vak

 Het Zakelijk Platform 2019: De juiste mensen voor ons vak

Ben jij actief op de zakelijke markt? Op 18 september organiseert Adfiz het Zakelijk Platform. Hier kun je kennis uitwisselen en netwerken. De 6e editie staat in het teken van de juiste mensen. Hoe vinden we ze, hoe behouden we ze en hoe helpen we ze bij hun ontwikkeling? Ben je benieuwd naar de locatie, het plenaire gedeelte en de verdere invulling van de dag? Lees dan verder!

Nieuws
geplaatst op: 16-7-2019

Zaken gaan door ondanks zomerreces Tweede Kamer

Zaken gaan door ondanks zomerreces Tweede Kamer

Begin juli is het zomerreces begonnen van de Tweede Kamer. De beraadslagen zijn gestopt en de lopende dossiers worden begin september - na het einde van het reces - weer opgepakt. Maar dat betekent niet dat de regelgever stil zit.

Nieuws
geplaatst op: 16-7-2019

Maak kans op de PensioenWegwijzer 2019 

Maak kans op de PensioenWegwijzer 2019 

Wijzer in Geldzaken reikt op donderdag 7 november de PensioenWegwijzer 2019 uit tijdens de Pensioen3Daagse. Heb jij samen met jouw kantoor een methode ontwikkeld waardoor consumenten beter inzicht krijgen in hun pensioen en keuzes kunnen maken? En hebben jullie de effectiviteit hiervan met onderzoek kunnen vaststellen? Dan maakt jouw kantoor kans op deze eervolle prijs!

Nieuws
geplaatst op: 15-7-2019

Directeur CPB kritisch over verregaande risico-selectie verzekeraars

Directeur CPB kritisch over verregaande risico-selectie verzekeraars

In een interview met NRC waarschuwt CPB-directeur Laura van Geest voor de schaduwzijden van digitalisering in de verzekeringssector. Van Geest signaleert dat nieuwe technologie het verzamelen en analyseren van klantdata steeds eenvoudiger maakt. Zij vreest dat deze trend ertoe leidt dat de solidariteit onder druk komt te staan.

Nieuws
geplaatst op: 9-7-2019

Deel je mening over het kabinetsvoorstel voor opname deel van pensioen op pensioendatum

Deel je mening over het kabinetsvoorstel voor opname deel van pensioen op pensioendatum

Het kabinet wil het wettelijk mogelijk maken dat mensen op de pensioendatum maximaal 10% van de waarde van hun pensioenkapitaal ineens kunnen opnemen. Graag nodigen we je uit om hierover je mening te geven. Deze input is van nut als we als Pensioencommissie reageren op dit voorstel.

Nieuws
geplaatst op: 9-7-2019

Online tool PensioenRust uitgebreid met AO; gaat verder onder de naam FinRust

Online tool PensioenRust uitgebreid met AO; gaat verder onder de naam FinRust

PensioenRust, de online tool waarmee je je klanten snel financieel- en pensioeninzicht biedt, is onlangs uitgebreid met een arbeidsongeschiktheid module. De tool, waarvan Adfiz-lid Kok Advies uit Amstelveen mede initiatiefnemer is, heet daarom voortaan FinRust. Met de online software van FinRust kun je ondernemers en werknemers snel en effectief inzicht bieden in de persoonlijke financiële situatie bij (vroeg)pensioen, overlijden én arbeidsongeschiktheid.

Publicaties
geplaatst op: 8-7-2019

Publicatie Schade Magazine: risico’s waar veehouders mee geconfronteerd kunnen worden

Publicatie Schade Magazine: risico’s waar veehouders mee geconfronteerd kunnen worden

In het nieuwste nummer van Schade Magazine hebben we weer een artikel gepubliceerd over risicomanagement. In dit artikel komt Joris Raaijmakers, risicomanager bij Zuiderhuis uit Weert, aan het woord. Hij vertelt daarin over de specifieke risico’s waar veehouders mee geconfronteerd worden en hoe hij deze klanten daarover optimaal adviseert.

Nieuws
geplaatst op: 3-7-2019

Minister Hoekstra onderstreept belang van adviseur op taximarkt

Minister Hoekstra onderstreept belang van adviseur op taximarkt

Gisteravond is de Kamerbrief verschenen over (on)verzekerbaarheid op de taximarkt. Deze brief bevestigt het beeld dat adviseurs in de praktijk al signaleren. Het aantal verzekeraars dat formeel actief is op de straattaximarkt is in 2019 gereduceerd tot twee verzekeraars. Het aantal spelers is in een aantal jaren meer dan gehalveerd. Hoewel het aanbod buiten de grote steden soms iets ruimer is, bevestigen deze statistieken de stelling van Adfiz dat er geen sprake is van concurrentie op de taximarkt. Uit de Kamerbrief blijkt ook dat de premies sinds 2014 bijna zijn verdubbeld. Hier staat tegenover dat de schadelast een vergelijkbare trend kent.

Evenementen
geplaatst op: 3-7-2019

Save the date: Adfiz Zakelijk Platform 18 september  

Save the date: Adfiz Zakelijk Platform 18 september  

Ben jij actief in de zakelijke markt? Dan is het 6e Zakelijk Platform op woensdag 18 september 2019 hét jaarlijkse Adfiz-evenement om collega’s te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over zaken die jou bezighouden. De bijeenkomst bestaat uit een plenair programma en drie expertsessies. Zet deze datum alvast in je agenda of meld je direct aan!

Nieuws
geplaatst op: 1-7-2019

Een greep uit de ledenberichten van de maand juni 2019

Een greep uit de ledenberichten van de maand juni 2019

Iedere eerste werkdag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.