Op 1 maart 2019 is de Wijzigingsregeling Nationaal regime MiFID II in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een aanpassing van het in de Vrijstellingsregeling Wft opgenomen Nationaal regime naar aanleiding van MiFID II. In dit kennisdossier vind je (bijna) alle informatie om aan de Nationaal regime regels te voldoen.

Wat is het Nationaal regime?

Het Nationaal regime is een vrijstelling van een deel van de MiFID II eisen voor personen die beperkt beleggingsdiensten verlenen. Deze vrijstelling is neergelegd in artikel 11 van de Vrijstellingsregeling Wft.

Op wie is het Nationaal regime van toepassing?

Het Nationaal regime is van toepassing op financiële dienstverleners die op grond van een vergunning of ontheffing mogen adviseren over levensverzekeringen of hypothecair krediet*.

Stappenplan MiFID II Nationaal Regime

Stap 1: bepaal of jouw dienstverlening onder het Nationaal Regime valt

  • Diensten
  • Voorwaarden

Stap 2: voldoe aan alle organisatorische en gedragseisen gelden

  • Bedrijfsvoering
  • Vakbekwaamheid
  • Beleggingsdiensten

 

Let op! Besluit je te stoppen met dienstverlening die onder het Nationaal regime valt, dan kun je je registratie Nationaal regime bij de AFM beëindigen. Lees meer.


In dit kennisdossier zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen, die we waar mogelijk ook in een model hebben gegoten. Is het Nationaal Regime de kern van je dienstverlening of twijfel je over bepaalde zaken? Win dan juridisch advies in.

Meer informatie over het Nationaal regime is te vinden op de website van de AFM, o.a. in de Veelgestelde vragen over Nationaal regime.

 


*) Nationaal regime is ook van toepassing op beleggingsondernemingen die zich beperken tot het adviseren in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen of instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s). Deze categorie laten wij verder buiten beschouwing.