Informeren over dienstverlening

Meer info: Wft Portaal

Vastleggen afspraken / contracten 

  • Modelbrief overdracht zorgplicht aan aanbieder (Let op! De zorgplicht gaat pas over op het moment dat de verzekeraar deze aanvaardt. Het is dus van belang de overdracht van de zorgplicht aan de verzekeraar zorgvuldig vast te leggen)

Meer info: kennisportaal zorgplicht

Overig Wft

 

Extra voor IDD

Extra voor Mifid Nationaal Regime

Extra voor SFDR

Meer info: kennisportaal Europa

 

AVG

Meer info: kennisportaal Privacy

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Meer info: kennisportaal Wet arbeidsmarkt in balans

 

Sanctiewet en Wwft

Meer info: Kennisportaal Sanctiewetgeving en witwassen

Assurantiebelasting en BTW

Meer info: kennisportaal assurantiebelasting en BTW

 

Cyberrisico’s

Meer info: kennisportaal cyberrisico’s

 

Zorgcollectiviteiten

Meer info: kennisportaal zorgcollectiviteiten

 

Actieplan aflossingsvrije hypotheken

Meer info: kennisportaal aflossingsvrij

WBTR