Meer dan 6 op de 10 ondernemers in Nederland heeft al eens te maken gehad met cybercrime. Deloitte heeft uitgerekend dat de jaarlijkse schadelast voor het bedrijfsleven en de overheid zo’n 10 miljard bedraagt. De praktijk leert dat elke onderneming op enig moment te maken kan krijgen met cybercrime of een datalek. Het cyberrisico verdient dus een plek in het gesprek dat jij met jouw klant voert over de risico’s die de onderneming loopt.

In dit dossier Cyberrisico’s vind je informatie, tips en tools om als adviseur aan de slag te gaan met cyberveiligheid. We bundelen alle kennis over dit onderwerp. Je vindt hier onder andere:

  • Checklist Aan de slag met advies  cyberrisico's
  • Diverse hulpmiddelen om risico’s in kaart te brengen
  • Diverse checklists t.a.v. risico’s en beheersmaatregelen
  • Ledenvoordelen van diverse partners uit het Adfiz-netwerk voor tooling die kan helpen bij beheersmaatregelen en advies
  • Modelbrief en infographic om onderwerp bij klanten op de agenda te zetten
  • Module om gericht content te delen met (klant)groepen
  • Verwijzingen naar relevante sites van derden

Checklist - Aan de slag met Cyberrisico's