Aflossingsvrij

Bewustwording

Het is belangrijk dat consumenten met een aflossingsvrije hypotheek zich ervan bewust worden dat ze een verhoogd risico lopen op toekomstige betalings- en financieringsproblemen. Bijvoorbeeld omdat:

  • hun pensioenleeftijd nadert en ze er in inkomen op achteruit gaan; 
  • het einde van hun renteaftrek in zicht is; 
  • hun hypotheekcontract afloopt en er een nieuw contract moet worden gesloten. 

Al deze gevallen kunnen ertoe leiden dat de betaalbaarheid en wendbaarheid (mogelijkheid om op de einddatum over te sluiten) in het geding komen. Het stappenplan Aflossingsvrij helpt om actief je klanten met een aflossingsvrije hypotheek te benaderen.

Stappenplan Aflossingsvrij

Eerder heeft de AFM hypotheekaanbieders opgeroepen om klanten actief te benaderen, inzicht te geven in de hypotheeksituatie, handelingsperspectief te bieden en – waar nodig – aan te zetten tot actie. Hoewel de AFM de verantwoordelijkheid in het dossier Aflossingsvrij uitdrukkelijk bij de aanbieders legt, willen veel adviseurs hier zelf mee aan de slag. Is het niet vanuit de wens om je klanten als totaalrelatie aan je te binden, dan is het wel omdat het je helpt goed in beeld te blijven bij je klant, invulling geeft aan actief klantbeheer en je in een goede positie positioneert om commerciële kansen die uit dit traject kunnen voortvloeien optimaal te benutten.

Het stappenplan Aflossingsvrij dat we voor je hebben ontwikkeld kan je helpen om hiermee aan de slag te gaan. Dit stappenplan houdt ook rekening met de stappen die de AFM van de aanbieders verlangt.  

Uniforme aanpak niet haalbaar

Juist omdat je als onafhankelijk financieel adviseur bij uitstek degene bent die weet wat er bij de klant speelt, hebben we – samen met OvFD – geprobeerd om met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) afspraken te maken over een uniforme invulling van de samenwerking met de aanbieder (bijv. over klantbenadering, het delen van klantgegevens en de onderlinge terugkoppeling). Dat is helaas niet mogelijk gebleken. Een gemiste kans voor de banken, die bovendien allerminst in het belang van de klant is. Het hoeft echter jouw eigen klantbenadering niet in de weg te staan.

>> Naar het stappenplan Aflossingsvrij