Wetgeving

Nieuws

geplaatst op: 30-5-2022

UBO-register nog maar beperkt gevuld, wat betekent dat voor jou?

De minister heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het UBO-register. Blijkens de cijfers is nu nog maar 37,7% van de entiteiten die verplicht zijn de UBO te registreren geregistreerd. Dat aantal zal na verwerking van de achterstanden bij de KvK nog verder oplopen, maar ook dan blijft sprake van veel entiteiten waarvan geen gegevens zijn. Dit ondanks het feit dat de verplichte termijn voor opgave van de UBO-gegevens eind maart is verstreken. De minister heeft aangekondigd nu te gaan handhaven, waarbij op aandringen van de Kamer eerst zal worden gehandhaafd in de meer risicovolle sectoren.

geplaatst op: 30-3-2021

Q&A webinar Wwft beschikbaar