Actief Klantbeheer

Het belang van actief klantbeheer

Actief beheer van de portefeuille is ontzettend belangrijk, het:

  • Vergroot je rol en relevantie voor de klant
  • Voorkomt dat je tekortschiet in zorgplicht
  • Sluit aan bij toenemende verwachtingen t.a.v. je dienstverlening

Veel leden zoeken naar effectieve en efficiëntie manieren om dit aan te pakken. Met die vraag ging de commissie Financiële Planning van Adfiz aan de slag. Rode draad hierbij is dat de wijze waarop het actief klantbeheer wordt ingericht omarmd moet worden door de medewerkers die de klant bedienen. Alleen dan zorg je dat het ook na de invoering de waan van de dag doorstaat.

Voor het Particulier Platform in 2019 bundelden de leden van de commissie Financiële Planning hun ervaringen en de diverse hulpmiddelen die Adfiz en haar netwerk bieden in een checklist Actief Klantbeheer. In het kennisportaal Actief Klantbeheer bundelen we alle kennis over dit onderwerp. Je vindt hier onder andere:

  • Checklist Actief Klantbeheer
  • Modeldocumenten om dienstenpakketten in te richten en afspraken met de klant vast te leggen
  • Ledenvoordelen van diverse partners uit het Adfiz-netwerk voor tooling die kan helpen bij Actief Klantbeheer.
  • Module om gericht content te delen met klant(groepen)
  • De zorgplicht-artikelen voor VVP ken je vak)
  • Presentaties en andere publicaties op gebied van actief klantbeheer.

Infographic stappenplan actief klantbeheer