Ondernemers staan continu bloot aan grote en kleine financiële risico's. Hoe ga je daar als adviseur mee om? En welke kennis en vaardigheden heb je nodig om goed met de klant in gesprek te kunnen over te vermijden, te accepteren en te verzekeren risico's? In het programma Risicomanagement dat we aan het ontwikkelen zijn komen vragen aan bod zoals: Hoe ga je om met wensen van de klant over een langetermijnvisie op risico’s? Welke oplossingen zijn er? En welke rol speelt preventie?

Invulling programma
Om je handvatten te geven die je helpen bij het invulling geven aan de rol van risicomanager, hebben we tijdens de ALV van 21 juni 2018 het
Programma Risicomanagement aangekondigd. Het programma bestaat uit een serie clusterbijeenkomsten, op ons verzoek ontwikkelde trainingen en praktische informatie die je kan helpen om de risico’s van je klant te managen. De komende periode breiden we dit portaal nog uit met een aantal thema-pagina’s: 

 • Asbest: samenvatting en toelichting van relevante wet- en regelgeving, subsidieregeling, modelbrieven voor je klant, etc. 
 • Cyber: uitleg van de belangrijkste begrippen, overzicht van de beschikbare polissen, stappenplan klantbenadering, modelbrieven, etc.  
 • Onverzekerbaarheid: de informatie die wij de afgelopen maanden via ledenberichten en ledenbijeenkomsten hebben gedeeld, wordt gebundeld en aangevuld met nieuwe ontwikkelingen.  

 

Publicaties
Om awareness te creëren voor risicomanagement en ter ondersteuning van ons programma publiceren we regelmatig in zowel onze
eigen media als in de vakpers over dit onderwerp. Wil je de artikelen hierover nalezen? Je vindt ze rechts op deze pagina onder publicaties.

 

Clusterbijeenkomsten
Inhoud 
De clusterbijeenkomsten worden verzorgd door Rykele Betten en Gregor Gersen. Zij hebben veel ervaring en expertise over risicomanagement en de manier waarop je hiermee met je klant een gesprek voert. Tijdens de clusterbijeenkomsten wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen: 

 • Waarom is het van belang om met risicomanagement aan de slag te gaan? 
 • Wat is risicomanagement? 
 • Hoe bepaal ik risico’s? 
 • Hoe voer ik een risicomanagementgesprek met de klant? 
 • Wat levert risicomanagement de klant op?
 • Wat levert risicomanagement mij als adviseur op?

Voor wie?
De clusterbijeenkomsten zijn bedoeld voor adviseurs die geen of beperkte ervaring hebben met risicomanagement. Maar ook voor adviseurs die er al meer bekend mee zijn, kan het een waardevolle (opfris) bijeenkomst zijn. 
 

Inschrijven
Je kunt je via onze website inschrijven voor de clusterbijeenkomsten over risicomanagement. De presentaties die tijdens de clusterbijeenkomsten worden gegeven, worden na afloop van de laatste clusterbijeenkomst (15 november) hier gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor de stappenplannen die tijdens de bijeenkomsten de revue passeren.

 

Trainingen
Inhoud
Op verzoek van Adfiz hebben Rykele Betten en Gregor Gersen met hun bedrijf Fidecon ook twee praktijkgerichte trainingen risicomanagement ontwikkeld. De kennis en vaardigheden die je op doet in deze trainingen is direct toepasbaar in jouw klantbediening.   

Training 1: Risicomanagement Essentials 

 • Inleiding in het vakgebied 
 • Proces van risicomanagement 
 • Risicobeschrijving en risico-inventarisatie 
 • Vaardig inventariseren 
 • Risicoanalyse presenteren 
 • Commitment verkrijgen/next steps

Training 2: Risicomanagement Advanced (in de loop van 2019 beschikbaar) 

 • Module risico-inventarisatie 
 • Strategisch Inventarisatiegesprek 
 • Risicomanagement beleid 
 • Klantanalyse versus zelfanalyse 
 • Borging risicomanagement 
 • Relatiemanagement 

Voor wie?
In de driedaagse training Risicomanagement Essentials wordt stilgestaan bij de basisprincipes van risicomanagement. Op een interactieve manier krijg je inzicht in wat risicomanagement is. Door de combinatie van vaardigheden en kennisoverdracht ben je in staat het geleerde direct in te zetten in je dagelijkse werkzaamheden. De training
Risicomanagement Advanced is de driedaagse vervolgopleiding van de training Risicomanagement Essentials. Het accent ligt op de strategische en tactische risico’s van je relaties. Daarnaast krijg je inzicht in de rol van risicomanagement binnen de ISO-normeringen. 

Prijzen en inschrijven
Voor jou als
Adfiz-lid bedragen de kosten van zowel de training Risicomanagement Essentials als Risicomanagement Advanced 1.497 per deelnemer voor drie dagen ( 1.797 voor niet leden). Voor de opleidingen is geen BTW verschuldigd, aangezien de opleider voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Tweede en volgende deelnemers van je bedrijf krijgen 10% korting. 

De trainingen worden gegeven op twee locaties in de regio Amersfoort en Den Bosch. Meer informatie vind je op de website van opleider Fidecon. Je kunt je via die site ook inschrijven voor de training.