Transparantie in dienstverlening
Ludger de Bruijn
Senior Adviseur Public Affairs en Beleid / Bestuurssecretaris

Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Je moet de consument dan vóór het afsluiten van een nieuw contract informeren over de dienstverlening die hij van jou mag verwachten en de hoogte van de provisie. Uiteraard gaan we je daarbij helpen. Op deze pagina lees je kort wat de belangrijkste onderdelen van de nieuwe transparantieregels zijn en hoe onze hulp eruit ziet.

Kernelementen van het besluit

Vanaf 1 juli moet je de consument voor het afsluiten van een nieuw contract informeren over de dienstverlening die hij van jou mag verwachten en de hoogte van de provisie. De hoogte van de provisie wordt bepaald op basis van het fijnmazig gemiddelde.

In dit overzicht lees je kort wat de kernelementen uit het besluit betekenen:

  • Kenmerken dienstverlening
  • Fijnmazig gemiddelde provisie
  • Pre-contractueel
  • Significante afwijking
  • Vastlegging

Ondersteuning implementatie

Samen pakken we dit goed op. Ook al blijft de vraag wat deze wettelijke verplichtingen oplossen, het biedt mogelijk ook kansen voor de adviseurs als we nog nadrukkelijker en duidelijker gaan uitleggen wat we allemaal doen voor klanten. Want daarin zit immers de meerwaarde van onafhankelijk financieel advies.  

Adfiz ondersteunt daarbij met:

  • een infographic waarin de waarde van advies wordt gevisualiseerd en de dienstverlening wordt uitgelegd
  • een rekenbox om in een vroeg stadium het fijnmazig gemiddelde te berekenen
  • regionale informatiebijeenkomsten waarin de precieze regels worden toegelicht
  • een e-learning voor jou en je medewerkers, waarin wordt behandeld hoe je je dienstverlening en de beloning succesvol bespreekt met je klant

Daarmee heb je de middelen voor een praktische implementatie van actieve transparantie per 1 juli 2024. In februari volgt hierover nader bericht, zodat je ruim voldoende tijd hebt om ermee aan de slag te gaan.

Gezien het belang dat de hele markt dit goed invoert kunnen ook niet-leden tegen een beperkte vergoeding gebruik maken van de hulpmiddelen. Advieskantoren die nog geen lid zijn van de branchevereniging kunnen zich hier melden om op de hoogte te houden geworden.

Transparantie van diensten

De infographic die helpt om de waarde van jouw onafhankelijk advies makkelijker begrijpelijk te maken is al gereed. Je kunt de infographic één-op-één gebruiken, maar je kunt ook een deel overnemen of schrappen, of hem als inspiratie voor eigen communicatie gebruiken. Als de volledige implementatie-toolbox gepubliceerd wordt bevat die onder meer de bewerkbare versie van de infographic.