Op 1 februari 2017 is de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies in werking getreden. Deze Gedragscode – die geldt voor alle Adfiz-leden – is ons antwoord op de politieke discussie over de toegevoegde waarde van zorgcollectiviteiten en is goed ontvangen in Den Haag.

Hulpmiddelen

Om invulling te geven aan afspraken die in de Gedragscode zijn opgenomen hebben we verschillende middelen ontwikkeld die je op je website kunt plaatsen:

  • De Gedragscode zelf: beschrijft hoe je er voor zorgt dat je collectieve zorgadvies onafhankelijk is en in lijn met wat we als branche hierover hebben afgesproken. Denk daarbij aan zorginhoudelijke afspraken, de focus op duurzame inzetbaarheid & vitaliteit en heldere vergelijkingen tussen verschillende producten en aanbieders.
  • De Dienstenwijzer: een document waarmee jij je klanten (en wij als branche de politiek) op een transparante manier inzicht geeft in je werkwijze en toegevoegde waarde.

Marktoverleg

Samen met individuele zorgverzekeraars en met Zorgverzekeraars Nederland onderzoeken we hoe we als sector deze zorginhoudelijke afspraken vorm kunnen geven en hoe jij daar bij ondersteund kunt worden. We voeren die gesprekken onder andere met VGZ, Zilveren Kruis/Achmea, CZ, ONVZ en Menzis. Ons doel is dat je op basis van zo gunstig mogelijke uitgangspunten het maatwerk voor je klant kan invullen en vormgeven. We merken dat we zo zaken voor elkaar krijgen. Uiteraard houden we je de komende periode actief op de hoogte van de behaalde resultaten en gemaakte afspraken.

Best Practices

Door best practices te delen kunnen we elkaar helpen goed invulling te geven aan de Gedragscode. Heb jij ook een best practice die je met leden wilt delen? Mail jouw aanpak naar info@adfiz.nl

Best practice: Sucsez
Sucsez is een Adfiz-lid dat al jarenlang succesvol actief is op de collectiviteitenmarkt. Zij delen met leden hoe zij  hun zorgcollectiviteiten verrijken met zorginhoudelijke afspraken.

  • Artikel Adfiz-lid Succez in Adfiz Magazine #5.
  • De presentatie die door Sucsez is gegeven tijdens de Expertsessie Zorg & Inkomen op het vierde Zakelijk Platform

Overige informatie

Overzicht ledenberichten Gedragscode en Dienstenwijzer