Zorgplicht

De zorgplicht wordt vaak in de eerste plaats beschouwd als wettelijke verplichting. Het bepaalt jouw verplichtingen aan je klant. Echter: een te grote focus op de regels ontneemt het zicht op de mogelijkheden om met nazorg een goede, actieve band met de klant te onderhouden. Door meer duidelijkheid over wat moet, ontstaat meer ruimte voor wat kan. Die duidelijkheid geven we jou met het dossier Zorgplicht. In dit dossier vind je o.a. de artikelenserie voor VVP uit 2017, de presentatie van ons Zorgplicht-seminar en alle belangrijke modelteksten om goede afspraken met je klant te maken.

Actief Klantbeheer

Veel interessanter nog dan de vraag 'wat moet' is de vraag 'wat wil je' voor de klant betekenen. In de Adfiz Nieuwjaarspeiling van begin 2019 benoemden leden actief beheer van de portefeuille als topprioriteit. Naar aanleiding daarvan is het kennisdossier Actief Klantbeheer ontwikkeld.

>> naar Kennisdossier Actief Klantbeheer

Maak afspraken met je klant

Het maken van heldere, expliciete afspraken is cruciaal als je zelf de regie wilt hebben en aan de klant duidelijkheid wilt geven over de inhoud van je dienstverlening (waarvan de zorgplicht een onderdeel is). We hebben diverse modelteksten om afspraken over de inhoud van je dienstverlening vast te leggen.

>> naar hulpmiddelen bij het vastleggen van afspraken

Zorgplicht bij portefeuilleoverdracht

Soms worden adviseurs na de overname van een assurantieportefeuille aangesproken voor fouten die door de voormalig tussenpersoon zouden zijn gemaakt. Heeft een dergelijke aanspraak kans van slagen? Die vraag heeft in de civiele rechtspraak en in procedures bij Kifid al een aantal keer voorgelegen. In de rubriek Verzekeringsrecht uit am:magazine 49 heeft advocaat Olaf Zwijnenberg van V&A Advocaten toegelicht welke plichten meeverhuizen bij portefeuilleoverdracht. Zij delen deze kennis graag in het kennisdossier Zorgplicht met de Adfiz-leden

>> naar info over zorgplicht bij portefeuille overdracht

Ken-je-Vak serie in VVP

Zorgplicht seminar

  • Martin Holleman, oud-collega adviseur public affairs en beleid bij Adfiz, gaf voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering november 2018 een mini-seminar over een Kifid-uitstpraak over nazorg bij ORV's. Lees hier het verslag en de presentatie
  • Frits van der Woude, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan gaf voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 een mini-seminar over de vergoeding van nazorg. Lees hier het verslag en de presentatie.