Lidmaatschap van de vereniging 

Het Adfiz-lidmaatschap verbindt zelfstandige advieskantoren die vrijwillig kiezen te voldoen aan lidmaatschapseisen, van elkaar willen leren, en die samen verantwoordelijkheid nemen voor een sterk onafhankelijk advieskanaal

Draag het lidmaatschap uit aan klanten

Deel je lidmaatschap met je collega’s

Klachtenregeling en Kifid 

Een goede klachtenregeling is een gezaghebbend bewijs van de wil om kwaliteit te leveren. 

 

(Technologische) vernieuwing 

Innovatie kan enerzijds kansen bieden op gebied van efficiency, gebruiksgemak en bereikbaarheid, anderzijds kan het ruimte creëren voor meer waardevol menselijk klantcontact. 

Klantfeedback programma 

Het volledig integreren van transparante feedback-loops in je klantbediening draagt bij aan kwaliteitsverbetering en communicatie over herkenbare kwaliteit.  

Ketenefficiency 

Een volledig efficiënte keten voorkomt fouten bij dubbele invoer. Bovendien bevordert het een doorlopend actueel en volledig klantbeeld. 

Personeelsbeleid 

Constante kwaliteit van dienstverlening is gebaat bij een actief personeelsbeleid gericht op kwaliteit. 

BVO 

Een goed ondernemersplan en doorlopend zicht op de bedrijfseconomische ontwikkeling van je onderneming dragen bij aan een goede sturing op je organisatie. 

Inhoud dienstverlening  

Herkenbare kwaliteit is gebaat bij heldere informatie over dienstverlening en concrete afspraken die in duidelijke taal geformuleerd en visueel ondersteund worden.