In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste organisatorische en gedragseisen die van toepassing zijn voor beleggingsdiensten die vallen onder het Nationaal Regime. Sommige eisen gelden identiek voor overige Wft-dienstverlening, andere eisen zijn nader ingevuld of uitgebreid voor het vorige of het nieuwe Nationaal Regime. Dit is aangegeven met een "!" in de betreffende kolom. Bij veel nieuwe bepalingen hebben we modellen ontwikkeld om efficiënt aan de nieuwe regels te voldoen. 

Organisatorische en gedragseisen Nationaal Regime

Onderwerp

Nieuw

Wft

NR oud

NR nieuw

Tools

1. Bedrijfsvoering  - ga naar toelichting per stap  

 

 

 

 

1.1 Wft vergunning registratie NR

Ongewijzigd

 

 

1.2 Beroepsaansprakelijk- heidsverzekering beleggingsdiensten

Ongewijzigd

 

 

1.3 Klachtenprocedure & Kifid

Ongewijzigd

richtlijn Kifid interne klachtenprocedure

1.4 Aansturing organisatie

Ongewijzigd

 

1.5 Beheerste en integere bedrijfsvoering

Ongewijzigd

 

1.6 Belangenconflict

Nieuw

 

 

!

model beleid belangenconflict

1.7 Product governance / productdistributiesproces

Nieuw

 

 

!

model inrichting distributie proces

SWO-addendum

1.8 Vastleggen communicatie orders

Nieuw

 

 

!

 

1.9 Uitbesteding

Ongewijzigd

 

2. Vakbekwaamheid - ga naar toelichting per stap

 

 

 

 

 

2.1 Alle medewerkers met klantcontact Permanent Actueel

Ongewijzigd

 

2.2 Alle adviseurs in bezit Wft Diploma Adviseur Vermogen

Ongewijzigd

 

3. Beleggingsdiensten - ga naar toelichting per stap

 

 

 

 

 

3.1 Aanleggen cliëntdossier

Uitgebreid: moet rechten, plichten en overige voorwaarden bevatten

!

 

3.2 Bewaarplicht

Gewijzigd: tenminste 5 jaar

!

 

3.3 Cliëntenovereenkomst

Ongewijzigd

model cliënten- overeenkomst

3.4 Ken uw cliënt / Geschiktheidstoets (advies)

NR is specifieker + Uitgebreid: verstrekken geschiktheidsrapport

!

!

model geschiktheids- rapport

3.6 Kennis & ervaringstoets / Passendheidstoets (execution only)

NR is specifieker, ongewijzigd

!

!

 

3.7 Reclame en andere informatieverstrekking

Uitgebreid: maar alleen relevant voor opstellers reclame, brochures en andere generieke productinformatie

 !

 

3.8 Informatieverstrekking bij verlenen beleggingsdienst

Uitgebreid: informatie onafhankelijk of afhankelijk advies + brede of beperkte analyse

!

model diensten-wijzer

model kenmerken en risico's

 

3.9 Beloning / provisieverbod beleggingsondernemingen

Ongewijzigd

 

 

3.10 Kostentransparantie

Gewijzigd: kostentransparantie op geaggregeerd niveau

 

!

 

3.11 Cold calling / colportage

Ongewijzigd