Stappenplan MiFID II Nationaal Regime

Stap 1 - Bepaal of jouw dienstverlening onder het Nationaal Regime valt

A) Welke diensten vallen onder het Nationaal regime?

De volgende (beleggings)diensten vallen onder het Nationaal regime:

  • het (al dan niet in het kader van de advisering over levensverzekeringen of hypothecair krediet) ontvangen en doorgeven van orders van klanten met betrekking tot beleggingsfondsen (letterlijk: rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe);
  • het (al dan niet in het kader van de advisering over levensverzekeringen of hypothecair krediet) adviseren met betrekking tot beleggingsfondsen (letterlijk: rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of een icbe.

Let op: Zolang je de klant in algemene zin adviseert om een deel van zijn vermogen onder te brengen bij beleggingsfondsen wordt dit niet gekwalificeerd als advies in de zin van de Wft. Ook zonder inschrijving in het Nationaal regime mag je de klant dus adviseren om te beleggen. Voor het vervolg van adviestraject, waarbij geadviseerd wordt over een specifiek fonds, moet de klant dan wel doorverwijzen naar een adviseur met inschrijving het Nationaal regime of een vermogensbeheerder.

Voorbeelden

Wel Nationaal regime:

  • Je adviseert in rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe bijvoorbeeld in het kader van een beleggingsrecht eigen woning, een pensioenopbouwproduct of hypothecair krediet (hypotheek gecombineerd met een effectenportefeuille). Adviseren in beleggingsfondsen, ongeacht of dit een los deelnemingsrecht, een beleggingsrekening of een bankspaarproduct betreft, valt onder het Nationaal regime van MiFID II.

Niet Nationaal regime & Niet MiFID II:

  • Je adviseert met betrekking tot een verzekering met een beleggingscomponent of beleggingshypotheek. Dit kwalificeert als het adviseren over verzekeringsproducten en niet als het verlenen van een beleggingsdienst. Zodra het een beleggingsproduct in een verzekeringsvorm betreft is MiFID II, en dus ook het Nationaal regime, niet van toepassing. Deze diensten vallen onder je vermogen- of hypotheekvergunning. De verzekeraar belegt het geld van de klant.

Niet Nationaal regime & Wel MiFID II:

  • Je adviseert met betrekking tot (individuele) aandelen, opties, obligaties, etc. Voor het adviseren in deze financiële instrumenten is een volledige MiFID II vergunning vereist.

 

B) Aan welke voorwaarden moeten (beleggings)diensten voldoen

De voorwaarden voor vrijstelling van een deel van de MiFID II eisen zijn:

  • Je mag uitsluitend in Nederland orders ontvangen en doorgeven en/of adviseren met betrekking tot beleggingsinstellingen of icbe’s.
  • Je mag geen gelden of effecten van klanten aanhouden.
  • Je mag uitsluitend in Nederland orders doorgeven aan beleggingsinstellingen of icbe’s die in Nederland rechten van deelneming mogen aanbieden en aan banken en beleggingsondernemingen die in Nederland beleggingsdiensten mogen verlenen.
    Check de registers van de AFM om te controleren of de betreffende onderneming een vergunning heeft. Komt de onderneming niet voor in de registers? Check dan bij de onderneming zelf of zij is vrijgesteld en waarom. Leg dit vast.

Bron: artikel 11 Vrijstellingsregeling Wft