Veel van onderstaande eisen zijn niet gewijzigd. Je kunt deze herkennen aan de "✔" en de informatie eventueel gebruiken om te checken of je dit (nog) goed hebt geregeld. 

Medewerkers die cliënten informeren of adviseren moeten vakbekwaam zijn.

Wat betekent dit voor jou?

  • Richt je bedrijfsvoering zo in dat je een vakbekwame dienstverlening aan klanten voldoende kunt.

Meer informatie over het voldoen aan de Permanent Actueel eisen vind je terug in het hoofdstuk 'realtime vakbekwaam' in ons Wft Portaal. 

Bron: art. 4:9 tweede lid Wft, art. 6 eerste lid aanhef en onder a Bgfo, eindtermen bijlage 5 van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Medewerkers die cliënten informeren of adviseren moeten vakbekwaam zijn.

Wat betekent dit voor jou?

Meer informatie over het voldoen aan de Permanent Actueel eisen vind je terug in het hoofdstuk 'diplomaplicht' en 'PE-exeman' in ons Wft Portaal. 

Bron: art. 4:9 tweede lid Wft, art. 6 eerste lid aanhef en onder a Bgfo, eindtermen bijlage 5 van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Ga naar eisen aan:

BEDRIJFSVOERING | VAKBEKWAAMHEID | BELEGGINGSDIENSTEN