Vervolg stap 2 Mifid Nationaal Regime - Gevolgen voor beleggingsdiensten en vakbekwaamheidseisen

Vervolg stap 2 Mifid Nationaal Regime - Gevolgen voor beleggingsdiensten en vakbekwaamheidseisen

Onlangs publiceerden we ons kennisdossier Nationaal Regime en lichtten we in een ledenbericht stap 1 uit het stappenplan toe. Ook de gevolgen van het Nationaal Regime voor de bedrijfsvoering (uit stap 2) hebben we eerder uitgebreid beschreven. Hieronder gaan we in op de organisatorische en gedragseisen die gelden onder het Nationaal Regime op het gebied van beleggingsdiensten. 

De organisatorische en gedragseisen Nationaal Regime rondom beleggingsdiensten zijn merendeels nieuw/gewijzigd.  

Ongewijzigde eisen  

  • Passendheidstoets (execution only) 
  • Beloning/provisieverbod beleggingsondernemingen 
  • Cold calling/colportage

Nieuwe/gewijzigde eisen 

Aanleggen cliëntendossier 

Voor iedere klant moet een cliëntendossier worden aangelegd met documenten waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van je onderneming en de klant zijn beschreven. Deze rechten en plichten kunnen worden beschreven door middel van verwijzing naar andere documenten of wetteksten. Om je te helpen voldoen aan deze eis hebben we een model Cliëntenovereenkomst voor je opgesteld.  

Bewaarplicht 

Gegevens met betrekking tot beleggingsdiensten moeten vijf jaar bewaard worden. Zie ook de eis t.a.v. Bedrijfsvoering - Vastleggen Communicatie Orders i.v.m. eis om telefonisch en elektronische orders vast te leggen. 

Cliëntenovereenkomst 

De onderneming moet met iedere klant een cliëntenovereenkomst sluiten die schriftelijk of op een duurzame drager wordt vastgelegd, in het cliëntendossier wordt opgenomen en in ieder geval de aard en reikwijdte van de dienstverlening van de onderneming in haar relatie met de betreffende klant bevat. Wat dit voor je betekent vind je in stap 2 onder 3.3. Om je te helpen voldoen aan deze eis hebben we een model Cliëntenovereenkomst voor je opgesteld. 

Ken uw cliënt/geschiktheidstoets 

Wanneer je beleggingsadvies verleent, moet je een geschiktheidstoets uitvoeren bij je klant en moet je bij ieder advies een geschiktheidsrapport (geschiktheidverklaring) verstrekken. Wat dit voor je betekent vind je in stap 2 onder 3.4. Je vind daar ook een model-geschiktheidsrapport.

Reclame en andere informatieverstrekking 

Let op: dit is alleen relevant voor jou als je zelf reclame, productbrochures en dergelijke opstelt over een beleggingsfonds. Echter, meestal wordt deze informatie opgesteld door de aanbieder van het beleggingsfonds. Deze is dan verantwoordelijk voor de informatie-eisen die aan dergelijke middelen worden gesteld. 

Informatie bij verlenen beleggingsdienst 

Bij het verlenen van beleggingsdiensten gelden verschillende informatieverplichtingen. Je leest er meer over in stap 2 onder 3.7. om je te helpen voldoen aan deze eisen hebben we verschillende tools ontwikkeld: 

Vakbekwaamheid

De vakbekwaamheidseisen die onder het Nationaal Regime aan je worden gesteld zijn niet gewijzigd. We noemen ze toch zodat je kunt checken of je dit (nog) goed hebt geregeld. 

  • Medewerkers met klantcontact Permanent Actueel 
  • Adviseurs dienen het Wft diploma Vermogen te bezitten 

Meer informatie over de vakbekwaamheidseisen vind je in het hoofdstuk Personeel van ons Wft portaal.