Stap 2 – gevolgen Nationaal Regime voor bedrijfsvoering uitgelicht

Stap 2 – gevolgen Nationaal Regime voor bedrijfsvoering uitgelicht

Eind vorige week publiceerden we ons kennisdossier Nationaal Regime en lichtten we in een ledenbericht stap 1 uit het stappenplan toe. Vandaag kijken we naar stap 2 en staan we stil bij de organisatorische en gedragseisen die gelden onder het Nationaal Regime op het gebied van bedrijfsvoering. 

Het merendeel van de organisatorische en gedragseisen Nationaal Regime rondom bedrijfsvoering is ongewijzigd. Toch zijn ook deze opgenomen in het overzicht van stap 2 – bedrijfsvoering. Al was het maar zodat je kunt checken of je dit (nog) goed hebt geregeld.

Ongewijzigde eisen

  • Wft-vergunning registratie Nationaal Regime 
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beleggingsdiensten 
  • Klachtenprocedure & Kifid 
  • Aansturing organisatie 
  • Beheerste en integere bedrijfsvoering 
  • Uitbesteding

Nieuwe eisen 

Beleid bij belangenconflicten 
Je onderneming moet een adequaat beleid voeren inzake het voorkomen en beheersen van belangenconflicten tussen jou en je klanten en tussen klanten onderling. Dit betekent dat je beleid aan een hele reeks voorwaarden en eisen moet voldoen en dat dit schriftelijk is vastgelegd. Uitgebreide informatie hierover vind je in stap 2 onder 1.6. Om je te helpen bij het opstellen van beleid hebben we een model Beleid belangenconflicten ontwikkeld. 

Product governance / productdistributieproces 
Je moet beschikken over adequate procedures en maatregelen die waarborgen dat de rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe’s voldoen aan de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelgroep en dat de distributiestrategie aansluit bij die doelgroep. Wat dat voor jou betekent vind je in stap 2 onder 1.7. Om je te helpen bij de inrichting van het distributieproces kun je gebruik maken van ons IDD model inrichting distributieproces en dit aanvullen. 

Vastleggen communicatie orders 
Je onderneming moet elke ontvangen order door een klant laten ondertekenen alvorens deze door te geven. Kijk voor meer informatie hierover in stap 2 onder 1.8.