Kennisdossier Nationaal Regime online – stap 1 uitgelicht

Kennisdossier Nationaal Regime online – stap 1 uitgelicht

We hebben ons Europa-kennisportaal aangevuld met een dossier Nationaal Regime. Het Nationaal Regime is een vrijstelling van een deel van de MiFID II eisen en is van toepassing als je beperkt beleggingsdiensten verleent. Aan de hand van een handig stappenplan kun je nagaan of je dienstverlening onder het Nationaal Regime valt, modellen helpen je om de ingewikkelde regelgeving te doorgronden en eraan te voldoen. 

In april hebben adviseurs met een inschrijving in het ontheffingsregister een brief van de AFM ontvangen waarin de wettelijke eisen zijn geformuleerd. Deze brief riep de nodige vragen op. Eerder hebben we je al geïnformeerd over de gevolgen van Mifid II voor het Nationaal regime. Naar aanleiding van de vragen over de AFM-brief hebben we een meest gestelde vragen overzicht gemaakt en zijn we in gesprek geweest met de AFM om zaken helder te krijgen. Alle kennis wordt nu gebundeld in een nieuw kennisdossier Nationaal regime. 

In stap 1 van het stappenplan Nationaal Regime ga je eerst na of jouw dienstverlening onder het Nationaal Regime valt. Belangrijk om te weten is dat zolang je de klant in algemene zin adviseert om een deel van zijn vermogen onder te brengen bij beleggingsfondsen dit niet wordt gezien als advies in de zin van de Wft. Je mag dan ook zonder inschrijving in het Nationaal regime de klant adviseren om te beleggen. Ga je adviseren over een specifiek fonds, dan moet je je klant doorverwijzen naar een adviseur met inschrijving het Nationaal regime of een vermogensbeheerder. Dit betekent dat de volgende beleggingsdiensten onder het Nationaal Regime vallen: 

  • het (al dan niet in het kader van de advisering over levensverzekeringen of hypothecair krediet) adviseren met betrekking tot beleggingsfondsen (letterlijk: rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe). 
  • het (al dan niet in het kader van de advisering over levensverzekeringen of hypothecair krediet) ontvangen en doorgeven van orders van klanten met betrekking tot beleggingsfondsen (letterlijk: rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe); 

Vallen je beleggingsdiensten onder het Nationaal Regime dan moeten deze aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • Je mag uitsluitend in Nederland orders ontvangen en doorgeven en/of adviseren met betrekking tot beleggingsinstellingen of icbe’s. 
  • Je mag geen gelden of effecten van klanten aanhouden. 
  • Je mag uitsluitend in Nederland orders doorgeven aan beleggingsinstellingen of icbe’s die in Nederland rechten van deelneming mogen aanbieden en aan banken en beleggingsondernemingen die in Nederland beleggingsdiensten mogen verlenen. 

Ga voor meer informatie naar stap 1 uit het stappenplan Nationaal Regime. Je vindt daar ook voorbeelden van wat wel en niet onder het Nationaal Regime valt.

In stap 2 vind je vervolgens uitgebreide informatie over de organisatorische en gedragseisen die gelden onder het Nationaal Regime op het gebied van bedrijfsvoering, medewerkers en dienstverlening. Per onderwerp zie je ook of dit een bekende Wft-eis is, of dit onder het oude Nationaal Regime al gold, of dat het nieuw of gewijzigd is. Zo kun je efficiënt werken aan het implementeren van de nieuwe regels. De komende weken zullen we aan diverse onderdelen en de daarvoor ontwikkelde hulpmiddelen ook aandacht besteden in de ledenberichten.