Intrekken inschrijving Nationaal Regime? Maak geen overhaaste beslissing

Intrekken inschrijving Nationaal Regime? Maak geen overhaaste beslissing

Begin april hebben we je geïnformeerd over de wijzigingen in de regelgeving rondom het Nationaal Regime. Naast diverse andere partijen is ook de AFM met een brief gekomen, waarin de wijzigingen die per 1 april 2019 van kracht zijn, worden toegelicht. Wij krijgen diverse signalen dat adviseurs in reactie op de brief van de AFM hun vrijstelling hebben laten intrekken. Hoewel dit een verstandige keuze kan zijn, raden wij je aan eerst een zorgvuldige afweging te maken. Op het moment dat je je vrijstelling laat intrekken, verlies je de mogelijkheid klanten (in de toekomst) te adviseren over beleggingsfondsen. Daarnaast moet je op zoek naar een oplossing voor bestaande klanten die via jou - al dan niet middels - een beleggingsrekening investeren in een beleggingsfonds. 

Tegelijkertijd snappen wij dat de brief van de AFM, maar ook communicatie van marktpartijen, de nodige vragen oproept. Daarom komen wij in de loop van deze week met een vervolg op ons eerdere ledenbericht. Hierbij zullen we ook nader ingaan op de brief van de AFM. Wij raden je aan om pas daarna een afweging te maken over het continueren van je inschrijving in het Nationaal Regime. 

Naast een aanvullend ledenbericht komt Adfiz binnenkort ook met een Nationaal Regime-stappenplan. Hierin worden zowel de bestaande als nieuwe eisen besproken.