De meest gestelde vragen rondom de aanpassing van het Nationaal Regime

De meest gestelde vragen rondom de aanpassing van het Nationaal Regime

De afgelopen weken hebben we je al een aantal keer geïnformeerd over de aanpassing van het Nationaal Regime per 1 april 2019. Ook de AFM en diverse marktpartijen zijn met berichtgeving gekomen. Wij merken dat de inhoud en toon in deze berichtgeving voor onrust zorgen. Daarom hebben we de antwoorden op de meest gestelde ledenvragen op een rij gezet. 

 1. Waarom gebruik maken van het Nationaal Regime?
  Nederland kent sinds 2008 het Nationaal Regime. Dankzij deze vrijstellingsregeling kun je met de Wft-vergunningen bepaalde vormen van beleggingsdienstverlening verlenen aan je klant zonder te hoeven voldoen aan alle Mifid II-regelgeving waar beleggingsondernemingen aan moeten voldoen. Tijdens de consultatie bij de aanpassing van het Nationaal Regime hebben we gepleit voor behoud van deze vrijstellingsregeling omdat je je klanten hierdoor aanvullende dienstverlening kunt bieden op het gebied van vermogensopbouw. Het Ministerie van Financiën heeft eerder geconstateerd dat opheffing van het Nationaal Regime ertoe zou leiden dat minder adviseurs op dit vlak actief zullen zijn, wat tot verschraling van het dienstverleningsaanbod voor consumenten leidt en daarmee een slechtere bescherming van diezelfde consument. Deze regeling is dus in het belang van jou én je klant.
   
 2. Wanneer opereer ik onder het Nationaal Regime?
  In de toelichting op de vrijstellingsregeling worden drie vormen van advies over beleggingsproducten onderscheiden:
  - Advies over deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe): hiervan is sprake bij advies over beleggingsfondsen (bijv. een effectenhypotheek met verpande beleggingsrekening). Op deze vorm van dienstverlening is het Nationaal Regime WEL van toepassing.
  - Advies over beleggingsverzekeringen: hierbij belegt de verzekeraar de inleg van de klant (bijv. een verzekering met een beleggingscomponent of beleggingshypotheek). Op deze vorm van dienstverlening is het Nationaal Regime NIET van toepassing. Deze vorm van advies valt namelijk onder de IDD. 
  - Advies over overige vormen van financiële instrumenten die direct voor rekening van de klant komen: hiervan is sprake bij advies over aandelen, opties, obligaties, etc. Op deze vorm van dienstverlening is het Nationaal Regime NIET van toepassing. Als adviseur moet je voldoen aan alle Mifid II-eisen.
   
 3. Welke eisen stelt de nieuwe vrijstellingsregeling Nationaal Regime?
  De wijzigingen in het Nationaal Regime hebben gevolgen voor je informatievoorziening, dossiervorming, manier van adviseren en het productontwikkelingsproces. Wat dat precies voor je betekent hebben we eerder uitgebreid beschreven.
 1. Hoe voldoe ik aan de eisen van de nieuwe vrijstellingsregeling?
  Om het voor jou eenvoudig te houden, introduceren we binnenkort een stappenplan om je bedrijfsprocessen en informatie aan de klant af te stemmen op het Nationaal Regime. Hierbij is het van belang om te weten dat een aantal wijzingen vergelijkbaar zijn aan de IDD-regelgeving. Daarnaast ben je voor de informatievoorziening aan de klant over bijvoorbeeld kostentransparantie en productontwikkeling deels afhankelijk van de beleggingsinstelling die deze producten aanbiedt. Aanbieders hebben richting Adfiz aangegeven adviseurs hier actief bij te zullen ondersteunen. Heb je hier vragen over of wil je bepaalde ervaringen met ons delen? Meld het ons via info@adfiz.nl.
 1. Moet ik mijn inschrijving in het Nationaal Regime intrekken voor 31 mei 2019?
  De brief van de AFM heeft bij ons de nodige vragen opgeroepen. Zo staat erin dat je door middel van het bij de brief gevoegde antwoordformulier je vrijstelling Nationaal Regime voor 31 mei 2019 kunt laten intrekken. Deze deadline ziet slechts op gebruikmaking van dit formulier. Als je geen gebruik meer wenst te maken van het Nationaal Regime, dan kun je je registratie te allen tijde kosteloos intrekken via het Digitaal Loket van de AFM. Denk voordat je van deze mogelijkheid gebruik maakt wel goed na over de consequenties (zie vraag 6).

  [!]
  Als je op dit moment in de praktijk (nog) geen gebruik maakt van je inschrijving in het Nationaal Regime hoef je je niet direct uit te schrijven. Je mag de inschrijving ook aanhouden voor toekomstige dienstverlening. Op het moment dat je klanten gaat bedienen moet je uiteraard wel voldoen aan de wet- en regelgeving.
 1. Wat zijn de consequenties van het laten intrekken van mijn vrijstelling?
  Het intrekken van je inschrijving van het Nationaal Regime heeft de volgende twee gevolgen:
  - Je mag de klant niet meer adviseren over het afsluiten van nieuwe producten die onder het Nationaal Regime vallen (zie vraag 2).  
  - Je mag de klant niet meer adviseren over bestaande producten die onder het Nationaal Regime vallen. Hierbij kun je dus denken aan klanten die via jou een effectenhypotheek hebben lopen. Deze klanten moet je tijdig doorverwijzen naar een beleggingsonderneming of adviseur die wel gebruik blijft maken van het Nationaal Regime.

  [!]
  Wij raden aan om je niet overhaast uit te schrijven uit het Nationaal Regime. Het is van belang eerst goed in kaart te brengen wat een uitschrijving voor gevolgen heeft voor je dienstverlening. Zoals bij vraag 1 en 2 toegelicht voorziet het Nationaal Regime in het verlenen van aanvullende dienstverlening aan je klant die je zonder het Nationaal Regime niet meer mag verlenen. Daarnaast is het voor de dienstverlening aan bestaande klanten zowel vanuit juridisch als commercieel oogpunt van belang dat je goede afspraken maakt met de partij die de belangen van jouw klanten gaat behartigen op het moment dat je je uitschrijft uit het Nationaal Regime. Mocht je overwegen je uit te schrijven, neem er dan de tijd voor om vooraf alle consequenties goed in kaart te brengen. Laat de datum van 31 mei 2019 hierin niet leidend zijn.
 1. Wat kan ik van Adfiz verwachten?
  - We helpen je met inregelen van je bedrijfsprocessen en het vertalen van de nieuwe regels naar je adviespraktijk en komen binnenkort met een stappenplan Nationaal Regime met bijbehorende tooling. 
  - We blijven in gesprek met aanbieders over de ondersteuning en samenwerking die ze op dit vlak bieden. 
  - De brief van de AFM geeft aanleiding tot vragen. Wij zijn in gesprek met AFM om opheldering te krijgen op aantal punten. Uiteraard houden we je op de hoogte van de uitkomsten hiervan.