Hoe kan ik mijn registratie Nationaal regime beëindigen?

In bepaalde situaties moet of kun je je registratie Nationaal regime beëindigen, bijvoorbeeld als je niet meer kunt voldoen aan de eisen die volgen uit de Wet op het financieel toezicht of wanneer je geen orders (meer) ontvangt of doorgeeft en geen beleggingsadvies (meer) geeft over rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe.

Een eventuele beëindiging van de registratie kan kosteloos worden ingediend via het Digitaal Loket van de AFM.

Wanneer je de Nationaal regime-registratie beëindigt, mag je niet langer orders ontvangen en doorgeven van cliënten of adviseren met betrekking tot rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of een icbe. Ook niet als het gaat om wijzigingen in bestaande producten (bijvoorbeeld onderhoud aan of oversluiten van een bestaande effectenhypotheek).

Breng je klanten schriftelijk op de hoogte van de wijziging in je dienstverlening. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat een andere partij de klantbediening overneemt. Bijvoorbeeld door het betreffende deel van je portefeuille over te dragen aan een andere adviseur of aanbieder.

Meer informatie: Digitaal loket AFM