Adfiz bundelt kennis over bezwaren en mogelijkheden transparantie

Adfiz bundelt kennis over bezwaren en mogelijkheden transparantie

Vorige week stuurde minister Hoekstra een voorstel voor provisietransparantie naar de kamer dat tot onwerkbare en ineffectieve regelgeving leidt. Vooral consumenten met een klein of doorsnee pakket aan verzekeringen worden de dupe van deze regelgeving. Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs, opent een speciaal dossier met alle bezwaren tegen het huidige uitvoeringsvoorstel van de minister, en met twee voorstellen die de consument wél kunnen helpen.

Adfiz is voor transparantie die klanten helpt. Transparantie in aankoopprocessen is zinvol als het bijdraagt aan bewustere en dus betere keuzes van consumenten. Dat is niet anders als het gaat om financieel advies en verzekeringen. Bewustere en betere keuzes kunnen alleen gemaakt worden als informatie op het juiste moment wordt gegeven.

Dat betekent dat er:

  1. bij de keuze voor een adviseur, vergelijkingssite of direct kanaal gesproken wordt over de inhoud en kosten van de diensten, en
  2. bij de keuze voor een verzekering van een of meerdere verzekeraars gesproken wordt over de inhoud en prijs van de verzekering.

In het huidige voorstel van de minister wordt dit door elkaar gehaald, en moet de informatie over inhoud en kosten van diensten verstrekt worden bij de keuze voor een verzekering. Bovendien krijgt een consument niet te horen wat de kosten zijn van de dienstverlening in het directe kanaal. Zo vormgegeven helpt transparantie de consument dus op geen enkele manier. In het dossier “Eerder transparant is beter” wordt alle opgedane kennis over provisietransparantie gedeeld op www.adfiz.nl/eerdertransparantisbeter

Problemen

De verschillende bezwaren en problemen met de nu voorgestelde uitvoering van de minister gaan onder meer over:

  • Het is slechte informatie voor de klant (zie bijlage 1)
  • Het heeft schadelijke gevolgen voor de dienstverlening aan (kwetsbare) klanten (zie bijlage 2)
  • Het gelijk speelveld niet geregeld (zie bijlage 3)
  • Het is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar (zie bijlage 4)
  • Het is juridisch niet houdbaar, want in strijd met Europese regelgeving (zie bijlage 5)

Het dossier bevat ook een overzicht van onafhankelijke deskundigen en opiniemakers die eveneens meerdere vraagtekens plaatsen bij de gekozen uitvoeringsroute van de minister.

Fabels en feiten

De branchevereniging stelt dat er nogal wat misverstanden bestaan over de voordelen en nadelen van transparantie. Het beeld is nogal eens dat transparantie een oplossing is voor alle kwalen, zonder noemenswaardige kosten. In een serie fabels en feiten weerlegt ze de 10 meest gehoorde misverstanden over exacte nominale provisietransparantie.

Oplossingenen

In het dossier licht Adfiz ook twee uitwerkingsvoorstellen toe die de consument wel kunnen helpen. Het oorspronkelijke plan van de minister waarbij al in de eerste oriëntatiefase verteld moet worden welk deel van de premie straks provisie betreft. En een voorstel waarin wel nominale bedragen genoemd moeten worden, maar die recht doet aan de verschillen in klantvraag en de wijze waarop het contact plaatsvindt. Daarbij is wel van belang dat in iedere uitwerking dezelfde verplichting wordt opgelegd aan de directe verzekeraars, zodat consumenten niet door ongelijke informatie op het verkeerde been worden gezet.