Oplossingen die werken

De minister wil met meer transparantie de dialoog bevorderen tussen een consument en zijn adviseur over de dienstverlening. Daarbij heeft hij twee belangrijke uitgangspunten benoemd:

  1. Transparantie moet recht doen aan het belang van de consument
  2. Transparantie mag niet leiden tot verstoring van het gelijke speelveld tussen de intermediair en de directe aanbieder

Die doelstelling en uitgangspunten onderschrijft Adfiz.

In het huidige voorstel eist de minister "exact nominale transparantie per product". Exacte bedragen kunnen echter pas op of na het moment van sluiten van een verzekering worden gegeven. Dit betekent:

Hoe kan het wel?

Uitwerking 1 - het oorspronkelijke voorstel van de minister

De beste balans tussen doel en uitgangspunten is vormgegeven in het initiële voorstel dat na uitgebreid overleg met alle belanghebbenden in juli 2020 is geconsulteerd. Adfiz is voorstander van die uitwerking, waarbij duidelijke provisiepercentages voor iedere huidige en toekomstige premie op ieder moment de juiste informatie bieden. 

Voorbeelduitwerking van transparantie volgens het oorspronkelijke voorstel

Download: model Dienstenwijzer Schadeverzekeringen

Uitwerking 2 - een werkbare vorm van nominale transparantie

Indien vastgehouden wordt aan nominale bedragen, dan kan transparantie alleen tijdig geboden worden indien deze bedragen niet 100% exact hoeven te zijn, en de wijze waarop transparantie gegeven wordt passend is bij het klantproces.

Hoe dit is vorm te geven hebben we uitgewerkt in dit voorstel aan de AFM en minister van Financiën.

Voorbeelduitwerking nominale variant

Download: presentatie werkbare vorm van nominale transparantie