Efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij blijkt onmogelijk

Efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij blijkt onmogelijk

Zoals bekend overlegden NVB, Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD de afgelopen maanden om tot een efficiënte en klantgerichte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Dit is van belang omdat adviseurs met veel verschillende geldverstrekkers samenwerken. Afspraken over een uniforme invulling van de samenwerking (bijv. over klantbenadering, het delen van klantgegevens en de onderlinge terugkoppeling) dragen enorm bij aan een efficiënte aanpak. Helaas is het niet mogelijk gebleken om generiek afspraken te maken voor de gehele sector en daarom gaan geldverstrekkers individueel verder om  de reeds bestaande individuele afspraken met adviseurs mogelijk te herijken. De banken hebben echter besloten dit overleg te verlaten. 

Adfiz en OvFD zullen adviseurs zonder de banken gaan ondersteunen om zelf op een zo efficiënt mogelijke manier invulling te geven aan hun klantbenadering in dit dossier. Aangezien actuele klantgegevens cruciaal zijn voor een goede klantbenadering, roepen Adfiz en OvFD individuele banken op om in ieder geval deze gegevens te delen.  

Dat de banken uiteindelijk afzien van uniforme efficiënte samenwerking is een gemiste kans. Alle partijen in het overleg betreuren het dat het ondanks een grote inspanning die is geleverd niet mogelijk is gebleken om voor de sector afspraken te maken.  

De AFM spreekt de banken als geldverstrekker aan op hun aanpak, maar de onafhankelijk adviseur staat het dichtst bij de klant en kent de situatie van de klant het beste. Gezien de inspanning die vaak nodig blijkt om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te activeren is de adviseur in de beste positie om de klant in beweging te krijgen. Bovendien is de onafhankelijk adviseur bij uitstek uitgerust om de aflossingsvrije hypotheek te beschouwen vanuit de totale financiële situatie van de klant.