Waar moet je op letten nu medewerkers veel thuiswerken?

Waar moet je op letten nu medewerkers veel thuiswerken?

Inmiddels werken veel werknemers al langere tijd thuis. Over wat daarbij komt kijken om dat op een veilige en verantwoorde wijze te doen hebben we het afgelopen jaar regelmatig ledenberichten gepubliceerd. In dit bericht staan die aandachtspunten (en nieuwe) overzichtelijk bij elkaar. 

De thuiswerkplek 
Als werkgever heb je de verplichting om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Een verkeerd afgestelde werkplek kan namelijk tot lichamelijke klachten leiden. Concreet houdt dit in, dat je moet zorgen, dat de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever, maar alleen voor zover noodzakelijk en indien dit voorafgaand aan aanschaf met de werkgever is afgestemd. Om te achterhalen of de thuiswerkplek aan de arbovereisten voldoet, kunnen je medewerkers deze checklist doorlopen. 

Cyberveiligheid 
Nu thuiswerken zo’n enorme vlucht heeft genomen, is het extra belangrijk uitgebreid stil te staan bij de digitale veiligheid van de thuiswerkplek van je medewerkers en daarmee die van je bedrijf. Onze partner Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van EZ heeft diverse kennispakketten ontwikkeld over specifieke onderwerpen op het gebied van cyberveiligheid. Bijvoorbeeld over veilig digitaal thuiswerken, phishing, het maken van back-ups, formjacking en spoofing. Bezoek voor meer informatie de site van DTC en ons kennisportaal Cyberrisico's. 

Compliance 
Sinds het uitbreken van de coronacrisis lopen ondernemingen meer risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Dit betreft onder meer het risico op datalekken door thuiswerken en een toenemende afhankelijkheid van (externe) dienstverleners. Eerder dit jaar deed de AFM al onderzoek naar de risico’s van thuiswerken. Mede naar aanleiding vraagt de AFM in een aparte publicatie aandacht voor het melden van incidenten. We schreven hier eerder over in dit ledenbericht. 

Reiskosten 
Een reiskostenvergoeding, zoals een OV-kaart, maandelijks gedeclareerde reizen of een vast bedrag per maand, kan belastingvrij worden verstrekt. Deze vaste maandelijkse vergoeding mag alleen worden toegekend wanneer de werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar het werk reist. Wanneer dit criterium niet wordt gehaald, geldt de vergoeding als verkapt loon en is daarover belasting verschuldigd. In 2020 heeft de Belastingdienst een coulanceregeling toegepast, maar vanaf april 2021 wordt weer op het criterium gehandhaafd. 

Bezoek onze coronapagina voor meer informatie.