Onze reactie op Wetsvoorstel toekomst pensioenen: deel 5, UPO en Pensioen 1-2-3

Onze reactie op Wetsvoorstel toekomst pensioenen: deel 5, UPO en Pensioen 1-2-3

Onlangs hebben wij onze reactie op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen gezonden aan de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op meerdere punten hebben wij ons commentaar gegeven zodat Kamerleden dit kunnen betrekken bij de parlementaire behandeling die naar verwachting nog voor de zomer plaatsvindt. In dit bericht gaan we in op het UPO en het Pensioen 1-2-3. 

Sinds 2008 zijn pensioenuitvoerders verplicht jaarlijks het UPO te verstrekken volgens een verplicht format. Dit maakt UPO’s goed vergelijkbaar en maakt dat bedragen optelbaar kunnen zijn. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om het UPO en het Pensioen 1-2-3 als verplicht model af te schaffen.  
Het kost de bedrijfstak (en daardoor de pensioendeelnemer) onnodig geld om de informatieverplichting anders vorm te geven. Ook komt het de vergelijkbaarheid en optelbaarheid van pensioenbedragen niet ten goede. Het bestaande UPO voldoet volgens Adiz nog steeds als belangrijk communicatiemiddel. En deelnemers zijn met het model vertrouwd geraakt. Wel stellen wij als verbetering voor dat de rubriek ‘reglementair te bereiken pensioen’ opnieuw wordt toegevoegd. Deze rubriek is omstreeks 2015 geschrapt. Toevoeging van deze rubriek geeft dat een deelnemer in een oogopslag de huidige pensioensituatie kan doorzien en tegelijkertijd ook een realistische verwachting krijgt van de toekomstige situatie bij voortzetting van de pensioenregeling. Wij bepleiten eveneens het Pensioen 1-2-3 niet te wijzigen. Het bewijst ook al 10 jaar zijn nut voor de deelnemers. 

Eerdere berichten over onze reactie op het wetsvoorstel: