Onze reactie op Wetsvoorstel toekomst pensioenen: deel 4, default uitkering

Onze reactie op Wetsvoorstel toekomst pensioenen: deel 4, default uitkering

Onlangs hebben wij onze reactie op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen gezonden aan de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op meerdere punten hebben wij ons commentaar gegeven zodat Kamerleden dit kunnen betrekken bij de parlementaire behandeling die naar verwachting nog voor de zomer plaatsvindt. In dit bericht gaan we in op de default uitkering. 

Het wetsvoorstel regelt dat sociale partners die betrokken zijn bij een flexibele premieovereenkomst of een premie-uitkeringsovereenkomst kunnen overeenkomen dat de default een variabele uitkering wordt op de pensioendatum als een deelnemer niet binnen de gestelde termijn reageert op de voorgelegde keuzemogelijkheid. 

Wij zijn voorstander van zo'n variabele uitkering als default door sociale partners. Wij wijzen daarbij op een recent onderzoek van Netspar (Matchmaking in Pensioenland) dat aantoont dat een variabel pensioenproduct beter bij de deelnemer past dan een pensioenproduct met een vaste uitkering. Dit bleek voor 100 % van de deelnemers het geval. Wel bepleiten we dat aanvullend wettelijk geregeld moet worden dat een deelnemer die (via de default of na eigen keuze) een variabele uitkering ontvangt, eenmalig de mogelijkheid krijgt om weer te switchen naar een vaste uitkering. 

Eerdere berichten over onze reactie op het wetsvoorstel: