Nieuw: dossier Aflossingsvrij online

Nieuws
geplaatst op 27-8-2019  

We hebben een nieuw kennisdossier toegevoegd aan onze website: Aflossingsvrij. Onderdeel van dit kennisdossier is het Stappenplan Aflossingsvrij. Dit stappenplan kan je helpen om je klanten met een aflossingsvrije hypotheek actief te benaderen om hen zo inzicht te bieden in het verhoogde risico dat ze lopen op toekomstige betalings- en financieringsproblemen.  

Als gevolg van het naderende pensioen (en het daarmee gepaard gaande lagere inkomen), het naderende einde van de maximale renteaftrek of omdat het hypotheekcontract afloopt, kan de betaalbaarheid en wendbaarheid (mogelijkheid om op de einddatum over te sluiten) in de toekomst in het geding komen. Het is belangrijk de klant hier vroegtijdig van op de hoogte wordt gebracht zodat er nog tijd is om maatregelen te treffen. Het stappenplan Aflossingsvrij helpt om klanten met een aflossingsvrije hypotheek actief te benaderen. 

Hoewel de AFM de verantwoordelijkheid in het dossier Aflossingsvrij uitdrukkelijk bij de aanbieders legt, willen veel adviseurs hier zelf mee aan de slag. Is het niet vanuit de wens om klanten als totaalrelatie aan zich te binden, dan is het wel omdat het helpt goed in beeld te blijven bij de klant, invulling geeft aan actief klantbeheer en de adviseur in een goede positie positioneert om commerciële kansen die uit dit traject kunnen voortvloeien optimaal te benutten. Het stappenplan houdt ook rekening met de stappen die de AFM van aanbieders verlangt. 

Omdat adviseurs bij uitstek degenen zijn die weten wat er bij de klant speelt, hebben we – samen met OvFD – geprobeerd om met de Nederlandse Vereniging van Banken tot uniforme afspraken te komen over de invulling van de samenwerking met aanbieders. Zoals we je al eerder meldden is dit overleg helaas mislukt. 

De komende tijd wordt dit dossier nog aangevuld met handige modeldocumenten en tools. Uiteraard zullen we hier dan over berichten. 

Categorien: Hypotheken