Presentatie Adfiz Zorgplicht seminar nu beschikbaar

Presentatie Adfiz Zorgplicht seminar nu beschikbaar

Als adviseur hoeft je je diensten niet gratis te verrichten. Ook wettelijke nazorg niet. Voorwaarde is wel dat je hierover vooraf duidelijke en expliciete afspraken maakt met je klanten. Dat was meteen het belangrijkste antwoord op de centrale vraag uit het zorgplicht seminar voorafgaand de Nieuwjaarsbijeenkomst: hoe blijf je zelf de regisseur van je eigen dienstverlening en beloning?

Veel adviseurs zoeken naar duidelijkheid over de ruimte die de wet biedt om je dienstverlening en je beloning in te richten zoals je dat zelf wilt. Tijdens het seminar werd voor zo’n 80 leden hier uitgebreid bij stilgestaan door Frits van der Woude, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan.

Kifid-casus gratis nazorg

Een recente Kifid uitspraak over gratis nazorg heeft veel vragen opgeroepen over de bekostiging van de wettelijke nazorg. Kifid heeft volgens Van der Woude in die zaak als uitgangspunt genomen dat de wettelijke nazorg is ingeprijsd in de fee voor advies en bemiddeling, omdat in de specifieke casus niet duidelijk was afgesproken met de klant of de wettelijke nazorg werd gefinancierd uit de adviesfee of uit het abonnement.

Van der Woude legde uit dat de uitspraak niet betekent dat adviseurs die wettelijke nazorg gratis moeten uitvoeren. Het is alleen cruciaal om heel duidelijk met de klant te bespreken wat je voor hem doet en hoe je beloond wil worden. Volgens Van der Woude is het ook mogelijk om de wettelijke nazorg in een serviceabonnement op te nemen op voorwaarde dat de klant heel duidelijk weet waar hij exact voor betaalt.

Als de klant niet wil betalen voor de wettelijke nazorg kun je deze niet weg contracteren. Van der Woude plaatste wel de kanttekening dat we die wettelijke zorgplicht niet te groot moeten maken. Je kunt het als commerciële kans zien, want het levert goede contactmomenten op met de klant. Als je er toch van af wil, is het beheer teruggeven aan de aanbieder een oplossing. Uit de reactie van het publiek werd duidelijk dat aanbieders hier niet altijd aan meewerken. We doen daarom oproep om klachten hierover te melden via het Meldpunt Klachten Aanbieders. Als collectief staan we sterker. Dan kunnen we tegen de aanbieder zeggen: jullie willen de zorgplicht niet terug, maar je krijgt hem wél terug.

Meer informatie

Meer weten? Je kunt hier de volledige presentatie van Van der Woude downloaden. Ook Assurantie Magazine was erbij en publiceerde dit verslag

Meer informatie over zorgplicht vind je in het Wft Portaal. We zullen dit jaar vaker aandacht geven aan het thema zorgplicht. Je kunt rekenen op meer informatie en hulpmiddelen om zelf regie over je eigen dienstverlening en beloning te houden