Risico Inventarisatie & Evaluatie

Door ongelukken op het werk of beroepsziekten overlijden jaarlijks 4100 mensen en zitten tienduizenden mensen ziek thuis. Werk brengt altijd risico’s met zich mee. In elk bedrijf en in elke sector, hoe groot of klein ook. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan fysieke belasting en geluidsoverlast, maar ook aan ‘onzichtbare’ risico’s zoals langdurig zitten, ongewenste omgangsvormen of een hoge werkdruk. Al deze risico’s kunnen leiden tot meer verzuim, hoge aansprakelijkheidskosten en reputatieschade voor een ondernemer.

De RI&E is er om al deze risico’s in kaart te brengen. Het is de basis van het arbobeleid van je klant. Pas als bekend is welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s spelen binnen een bedrijf en wat de impact ervan is, kunnen de juiste (preventie-) maatregelen worden getroffen. Als adviseur kun je hierover meedenken door het gesprek te starten over het belang van een RI&E en het daaruit voortvloeiende plan van aanpak. Adviseren over de RI&E van je klant kan ook een opstap zijn om over andere onderwerpen een risicomanagementgesprek aan te gaan.

Je klant is bijna altijd RI&E plichtig

Alle werkgevers met personeel in dienst (dus ook uitzendkrachten of stagiaires) zijn verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie te hebben. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert dit actief. Weet je niet zeker of jouw klant RI&E plichtig is? Ontdek het snel en eenvoudig via de website van de RI&E.

 data-udi=

 

Hoe kan je klant een RI&E opstellen? 

Als je klant al veel doet om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek, is het maken van een RI&E een kleine stap. Je kunt jouw klant begeleiden naar vier verschillende manieren om een RI&E te maken. Dit zijn de ‘routes’ naar de RI&E.

  1. Branche RI&E (indien aanwezig voor hun branche)
  2. Een instrument inzetten, bijvoorbeeld de online RI&E tool.
  3. Laat een (arbo)professional jouw RI&E opstellen
  4. Een RI&E maken zonder hulpmiddelen

Welke route het beste bij jouw klant past, hangt af van hun situatie en voorkeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

De stappen naar de RI&E

Welke route je klant ook kiest, er zijn standaard zeven stappen die de klant doorloopt. Deze stappen worden beschreven in het stappenplan voor het maken van een RI&E.

Stap 1: Inventariseer de risico’s

Als eerste is het belangrijk dat je klant alle risico’s in kaart brengt. De risico’s zijn in te delen in verschillende soorten, zoals mentale belasting en omgevingsfactoren.

Stap 2: Evalueer en prioriteer

Nu alle risico’s op een rij staan, is het aan je klant om te kijken welke risico’s het grootst zijn en deze prioriteit te geven. Ga na welke mogelijke gevolgen elk risico met zich meebrengt.

Stap 3: Maak een plan van aanpak

Hierin beschrijft je klant welke maatregelen er nodig zijn om de risico’s weg te nemen of te verkleinen. Leg ook vast wanneer deze maatregelen worden getroffen.

Stap 4: Toets de RI&E

Vaak moeten een RI&E en plan van aanpak worden getoetst. Dit doet een gecertificeerde arbodienst of -deskundige. Het kan gebeuren dat je klant na het toetsen nog iets moet aanpassen. Weet je niet zeker of een toetsing voor jouw klant verplicht is? Bekijk dan dit schema van de RI&E.

Stap 5: Bespreek de RI&E

Je klant doet er goed aan om medewerkers bij de RI&E te betrekken. Heeft het bedrijf van je klant een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Dan hebben zij instemmingsrecht op de RI&E.

Stap 6: Aan de slag!

Nadat alles is vastgelegd, kan je klant aan de slag met het nemen van de maatregelen. Is er binnen het bedrijf een preventiemedewerker aanwezig? Dan is het goed om deze actief betrokken te houden.

Stap 7: Evalueren en bijwerken

Een RI&E is nooit helemaal af. Als het bedrijf van je klant verandert, veranderen ook de risico’s. Daarom is het nodig de RI&E regelmatig te bekijken en te controleren of alle informatie nog klopt. Je klant is wettelijk verplicht om de RI&E actueel te houden.

Wat levert een RI&E je klant op?

Mogelijk doet jouw klant al veel om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, en vraagt deze zich af waarom een RI&E nog nodig is. Er zijn meerdere redenen die aantonen dat een klant baat heeft bij een juiste en actuele RI&E.

  • Een RI&E voorkomt bedrijfsblindheid: het verkleint de kans dat je klant risico’s over het hoofd ziet. Hierdoor heeft deze meer oog voor veiligheid en grip op het verzuim binnen de organisatie.
  • Een RI&E vermindert kans op gedoe in verband met aansprakelijkheid mocht er ooit iets gebeuren op de werkvloer. Je klant dekt de risico’s dus ook op financieel gebied goed af.
  • Toezicht en handhaving van de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn de afgelopen jaren geïntensiveerd. Voor het niet hebben van een RI&E kan je klant direct een boete krijgen.

Naast de verplichting om een RI&E op te stellen, zijn dit mooie argumenten om het hebben van een RI&E aan te snijden vanuit jouw zorgplicht als adviseur.