Het particulier platform op 3 april was drukbezocht

Het particulier platform op 3 april was drukbezocht

Het particulier platform op 3 april was drukbezocht.Tijdens het evenement is veel met elkaar gedeeld over de toegevoegde waarde van advies. Enno Wiertsema trapte de dag af over het thema Je adviseur, je beste verzekering. Er zijn verschillende manieren om die claim waar te maken, daarom kwamen verschillende experts aan het woord. Zij gaven hun visie en praktische handvatten. Al met al gaven veel leden aan dat ze het een inspirerende dag vonden.  

Enno Wiertsema introduceerde de eerste spreker Paul Stamsnijder, oprichter reputatiegroep. Paul Stamsnijder gaf zijn visie op het belang van reputatie en hoe deze goed in te zetten in jouw adviespraktijk. Vervolgens kwam Directeur van de Hypotheekbond Jeroen Oversteegen aan het woord en toonde via de klantreis van zijn eigen leven aan in hoeveel verschillende levensfasen je als financieel adviseur van belang kunt zijn voor een klant. Tot slot nam Dick Vos het woord. Aan de hand van praktische voorbeelden vertelde hij hoe hij er in zijn kantoor continu voor zorgt dat zijn klanten hem, als adviseur, blijven waarderen en nodig hebben 

Waarde van advies; “Jij maakt het verschil” 
Paul Stamsnijder, oprichter Reputatiegroep 

Paul Stamsnijder, reputatie expert bij uitstek, begon met de volgende vraag aan de zaal: Wanneer heeft advies waarde? Hierop kwamen diverse antwoorden. Het gaat om de perceptie van de klant, stelde Paul Stamsnijder vast. Het beeld wat de klant heeft bij zijn of haar eigen adviseur verschilt van wat consumenten denken over de gehele branche. Onbekend maakt onbemind. Vervolgens vertelde hij hoe je ervoor kunt zorgen dat je, jouw goede reputatie kunt inzetten om de waarde van jou als adviseur te tonen. 

Waarde van advies; “Wanneer ben je van belang in het leven van de klant” 
Jeroen Oversteegen, directeur De nationale Hypotheekbond 

Er werd tijdens de presentatie van Jeroen Oversteegen niet gesproken over alle tools van de hypotheekbond. Zijn verhaal ging in op de vele momenten waarop je als adviseur van belang bent in de levensreis van de klant. Jeroen Oversteegen maakte dit inzichtelijk door zichzelf als uitgangspunt te nemen. Via zijn verschillende levensfasen werd duidelijk hoe vaak een adviseur in kan stappen en hulp kan bieden. Hij toonde een scala aan kansen aan de zaal. 

Waarde van advies; “Van zorgplicht naar zorgzaam” 
Dick Vos, Veldhuis Advies 

Dick Vos ging tot slot samen met de gastsprekers en de zaal in gesprek. Hij heeft de focus van zijn kantoor verlegd van product naar advies en toont aan hoe hij dit heeft aangepakt. “Ga naast je klant staan en besef dat je daadwerkelijk iets toevoegt op het moment dat je in gesprek bent met de klant, daar mag je best geld voor vragen en dat ontvang je ook.”  

Na het plenaire gedeelte konden de aanwezigen deelnemen aan diverse expertsessies.

 

Tijdens het afsluitende dinerbuffet werd nog veel kennis uitgewisseld op de kennismarkt. 

 

Het Particulier Platform werd mede mogelijk gemaakt door Allianz en Klaverblad