Verplichte ORV vervalt ook bij bestaande NHG-hypotheek - dit betekent het voor jou

Nieuws
geplaatst op 14-10-2019  

Eind vorige week heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen bekendgemaakt dat de verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij bestaande hypotheken met NHG komt te vervallen. In 2018 verviel deze plicht al bij nieuwe hypotheken. Na goedkeuring van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat deze wijziging in per 1 januari 2020. In dit ledenbericht gaan we in op de gevolgen voor jou als adviseur.  

Wezenlijke wijziging 
Op grond van de Wft ben je verplicht de klant op de hoogte te stellen van wezenlijke wijzigingen in wetgeving of in de informatie die je aan de klant hebt verstrekt bij het afsluiten van het product. Een belangrijk element van een hypotheek betreft de verplichte verpanding van de ORV. Hierdoor had een klant geen keus en moest er een ORV worden afgesloten. Het feit dat deze verplichting is komen te vervallen is daarmee een wezenlijke wijziging waar je de klant op moet wijzen. Doe je dit niet dan loop je het risico dat een klant je in de toekomst aansprakelijk stelt, omdat de ORV langer is doorgelopen dan noodzakelijk. 

Ook kan het zijn dat je als gevolg van je overeenkomst van opdracht met de klant (opdrachtbevestiging) verplicht bent de klant hierover te informeren. Dit is afhankelijk van de specifieke afspraken die je met de klant hebt gemaakt. Hoe dan ook ben je dus op grond van de Wft verplicht te klant te informeren. 

Hoe moet je de klant informeren? 
Je mag de klanten met een NHG-hypotheek zowel via een elektronische nieuwsbrief als een persoonlijke gerichte brief informeren over het komen te vervallen van de verplichte verpanding van de ORV. Belangrijk daarbij is dat je de wijzigingen hierover specifiek benoemt; je kunt dus niet volstaan met alleen een opmerking dat je als klant je woonlasten kunt verlagen.  

We raden je aan hierbij te benadrukken dat een ORV in veel gevallen een wenselijke aanvulling is op de hypotheek die eerder gezamenlijk met de ORV is afgesloten. Klanten doen er dus goed aan eerst jou als adviseur te raadplegen alvorens de ORV te beëindigen. Roep je klanten dan ook expliciet op om contact op te nemen als zij vragen hebben. Om je hierbij te helpen komen we op korte termijn met een modeltekst die je kunt gebruiken voor een nieuwsbrief of gepersonaliseerde brief aan de klant.  

Achtergrondinfo en tools 
Lees ook ons eerdere bericht naar aanleiding van de Kifid-uitspraken ORV. Om te helpen bij vragen rondom zorgplicht ontwikkelden we eerder al het Zorgplicht dossier. Je vindt hier informatie, het mini-seminar uit 2018, modelteksten, de artikelenserie rondom zorgplicht die we in 2017 schreven voor de VVP-rubriek Ken je vak en andere hulpmiddelen. Het dossier Actief klantbeheer biedt je onder andere tools, modelovereenkomsten en een checklist die je helpen dit in je organisatie te implementeren. Tot slot kun je de informatie van de orv-pagina op Finfin van Adfiz gebruiken voor je eigen communicatie. 

Belangrijk aandachtspunt 
Het feit dat de NHG de verpandingseis laat vervallen laat geldverstrekkers vrij hun ‘eigen’ verpandingseis (bij bepaalde hypotheekvormen) in stand te laten. Controleer dus altijd de voorwaarden van de geldverstrekker op het moment dat je op verzoek van de klant de ORV opzegt. Omdat het beleid per geldverstrekker verschilt, kan het zijn dat een aantal geldverstrekkers jou als adviseur en de klant gaan informeren over de gevolgen de vervallen verpandingseis door het WEW. Strikt genomen hoef je die klanten dan niet zelf meer te informeren, omdat de aanbieder dit al op zich heeft genomen. Wij raden je aan zelf initiatief te nemen. Deze wijziging is immers een gelegenheid om middels een kleine inspanning weer even bij je klant in beeld te komen.