Uitvraag Marktmonitor 2021 gestart

Nieuws
geplaatst op 18-2-2021  

De AFM start ook dit jaar weer rond deze tijd met de uitvraag in het kader van de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars. Op de site van de AFM is een pdf-versie te vinden van de vragen uit de Marktmonitor. 

De uitvraag is vergelijkbaar met die van vorig jaar en bestaat uit een vragenlijst Marktmonitor en een vragenlijst in het kader van de Wwft voor bemiddelaars met activiteiten inzake levensverzekeringen en/of die onder het Nationaal Regime vallen. 

De Marktmonitor 
Onderdeel van de monitor 2021 is de uitvraag van de omzet uit vergunninghoudende activiteiten. Met ingang van 2020 bepaalt de AFM de toerekening van jouw bijdrage in de toezichtkosten op basis van de omzet uit deze activiteiten. De Marktmonitor is in die zin gelijk met die van vorig jaar.  

De Wwft vragenlijst 
In de Wwft-vragenlijst heeft de AFM, net zoals bij een eerdere uitvraag, vragen opgenomen over de naleving van de Wwft. Deze vragenlijst is relevant voor financieel adviseurs die bemiddelen in levensverzekeringen of die onder het Nationaal Regime vallen. Met de uitvraag wil de AFM inzicht krijgen in de mate van naleving van deze wet. In ons kennisdossier Sanctiewetgeving en witwassen vind je meer informatie over de verplichtingen vanuit de Wwft, inclusief een handleiding. Deze handleiding is recent aangepast naar aanleiding van de vernieuwde AFM Leidraad.  
De naleving van de Wwft is al enkele jaren onderdeel van de Marktmonitor-uitvraag van de AFM. De AFM heeft afgelopen najaar in het kader van de kantoorbezoeken laten weten dat zij ruimte voor verbeteringen ziet in de beheersmaatregelen die financieel dienstverleners nemen om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te verkleinen. De toezichthouder geeft daarbij aan dat bij het ‘bemiddelen in levensverzekeringen’ de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering weliswaar klein zijn. Tegelijk geeft de AFM aan dat financieel dienstverleners hun beheersmaatregelen verder moeten aanscherpen, zoals bij het opstellen van een risicobeoordeling van de eigen organisatie en situaties die een verhoogd risico met zich meebrengen, zoals bij klanten die gelden als politiek prominent persoon’.  

Meer informatie 
Mocht je vragen hebben over de uitvraag dan kan je terecht bij het Ondernemersloket van de AFM via een mail aan: ondernemersloket@afm.nl. Vermeld daarbij ook je vergunningnummer. Vanwege de coronamaatregelen is het Ondernemersloket alleen per e-mail bereikbaarwil je worden teruggebeld neem dan een terugbelverzoek op in de e-mail. Uiteraard kun je met je vragen ook bij ons terecht via info@adfiz.nl