Gebruik onze vernieuwde handleiding bij Wwft uitvraag AFM in het kader van de marktmonitor

Nieuws
geplaatst op 16-2-2021  

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Binnenkort ontvang je van de AFM de brief over de uitvraag voor jou kantoor.  

In de vragenlijst heeft de AFM, net zoals bij een eerdere uitvraag, vragen opgenomen over de naleving van de Wwft. Financieel adviseurs die bemiddelen in levensverzekeringen of die onder het Nationaal Regime vallen zijn gehouden aan naleving van de regels rondom witwassen. Met de uitvraag wil de AFM hier inzicht in krijgen.  

De Wwft is een uitgebreide wet met veel open normen die voor alle financiële instellingen is geschreven. Hoewel de AFM via een leidraad voor financiële adviseurs duiding geeft, is verdere vertaling naar de praktijk van de adviseur noodzakelijk. Daarom hebben we eerder een handleiding ontwikkeld met praktische tips en informatie. Deze handleiding Wwft is recent aangepast op basis van de nieuwe AFM Leidraad Wwft. De aanpassingen zijn rood gemarkeerd in de tekst. Je vindt de handleiding in ons kennisdossier sanctiewetgeving en witwassen. 

 

Categorien: Sanctiewet en Wwft