Stilte voor de storm?

Stilte voor de storm?

Net voor de zomer is het kabinet Rutte IV gevallen en hebben meerdere politieke kopstukken aangegeven niet opnieuw verkiesbaar te zijn. Duidelijk is dat het politieke landschap veranderd en ook voor ons betekent dit dat aanspreekpunten en contacten in de politiek gaan wijzigen. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op woensdag 22 november en alle politieke partijen zijn deze zomer al druk bezig met hun concept verkiezingsprogramma’s om deze in september voor te leggen aan de leden. Wij volgen die ontwikkelingen nauwgezet en houden je op de hoogte van zaken die onze sector betreffen. De tijd tot de verkiezingen is kort en het is zaak om daar in een vroeg stadium bij betrokken te zijn. Dat speelt nu en de komende maanden.

Het demissionaire kabinet Rutte IV kan geen nieuw beleid maken en het is aan de Tweede Kamer om te besluiten welke voorliggende beleidsplannen nog door de huidige Tweede Kamer worden behandeld, danwel worden aangehouden tot er een nieuwe Tweede Kamer is. Om te kijken welke plannen wel of niet nog doorgang vinden stelt de Tweede Kamer een lijst op met onderwerpen die controversieel zijn. Het besluit om al dan niet onderwerpen controversieel te verklaren is aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Voorafgaand daaraan zijn door de diverse Kamercommissies de onderwerpen vastgesteld die controversieel zijn. Voor de Tweede Kamer is bekend dat in de eerste week na het reces de procedurevergaderingen plaatsvinden van de vaste Kamercommissies. Daarin bespreken ze op basis van groslijsten welke onderwerpen controversieel (niet behandeld) zullen worden. Op 12 september stemt de Tweede Kamer erover. De planning voor de Eerste Kamer procedure kennen we nog niet precies.

Ook voor onze sector is van belang om te kijken welke maatregelen in aanmerking komen om controversieel te verklaren en welke maatregelen doorgang moeten vinden, ondanks de demissionaire status van het kabinet. Een voorbeeld van de maatregelen die wel doorgang zouden moeten vinden, is de aanpassing in het UBO-register om te zorgen dat belanghebbenden weer toegang kunnen krijgen tot het register. De nieuwe Pensioenwet is vastgesteld vóór de val van het kabinet en de invoering daarvan gaat dan ook gewoon door.

Verder gaat ook Prinsjesdag 2023 gewoon door. Op Prinsjesdag dient het demissionaire kabinet de begroting in en het Belastingplan 2024. Tegelijk zal het demissionaire kabinet terughoudendheid zijn als het gaat om nieuw beleid en wetgeving. Tijdens het Adfiz Najaarsevent krijg je een update van de maatregelen die op Prinsjesdag, de dag vóór het event, zijn gepresenteerd. De inhoudelijk specialisten van Lindenhaeghe zullen dan weer inzicht geven in welke maatregelen het meest relevant zijn voor het vakgebied en wat dat betekent voor jou en je klanten. Meld je dus aan voor deze dag.

Kortom na de stille zomer belooft het politiek een drukke herfst en najaar te worden. Wij houden je op de hoogte.