Onze reactie op de consultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Onze reactie op de consultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Eind 2022 heeft het Europese Hof van Justitie de uitspraak gedaan dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is. In het UBO-register staat informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels: ultimate beneficial owner, afgekort UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies. 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof heeft minister Kaag van Financiën het UBO-register tijdelijk gesloten. In januari 2023 heeft minister Kaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van de uitspraak voor Nederland. Eind mei 2023 heeft het ministerie van Financiën de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers ter consultatie voorgelegd. Deze wet moet de (beperkte) toegang tot het UBO-register regelen. Vanuit Adfiz hebben wij gereageerd op deze consultatie.  

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt de financieel adviseur genoemd als partij die verplicht cliëntonderzoek moet uitvoeren. In de geconsulteerde Wijzigingswet wordt bij de Wwft aangesloten. Voor partijen die op basis van de Wwft verplicht zijn om bepaalde controles in het UBO-register te doen wordt op deze manier de toegang tot het register in de (hopelijk nabije) toekomst weer geregeld.  

In de Sanctiewet worden financieel adviseurs echter niet rechtstreeks genoemd. In praktijk wordt de (UBO-)check vanuit de Sanctiewet vaak door schadeverzekeraars  uitbesteed aan financieel adviseurs. De financieel adviseur is degene die de klant kent en de contacten heeft. Dit is meestal geregeld in de samenwerkingsovereenkomst die de verzekeraar en de financieel adviseur hebben afgesloten en volgt niet rechtstreeks uit de Sanctiewet. In onze reactie op de consultatie van de Wijzigingswet hebben wij aandacht gevraagd voor deze rol van de financieel adviseur, om ervoor te pleiten dat ook schade-adviseurs weer toegang zullen krijgen tot het UBO-register. 

Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve wet (inclusief lagere wetgeving) en/of over de termijn waarop de toegang tot het register wordt ingeregeld, brengen we je daarvan uiteraard op de hoogte.