Ontwikkelingen inzake de Europese richtlijn verzekeringsdistributie (IDD)

Ontwikkelingen inzake de Europese richtlijn verzekeringsdistributie (IDD)

De Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie (IDD) is al enige tijd geleden geïmplementeerd in de Wft. De implementatie van de IDD betekent niet dat de Europese regelgeving is afgerond. Op onderdelen is of word de IDD aangepast en de Europese autoriteiten zijn zich al aan het opmaken voor de ‘review’ van de IDD in 2024 en 2025.  

Hieronder volgen de recente en komende aanpassingen in de IDD die voor jou relevant zijn: 

  • In het kader van beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid (SFDR) zijn recent de regels aangepast waaronder de IDD. Als je beleggingsverzekeringen adviseert moet je naast de beleggingsvoorkeuren ook de duurzaamheidsvoorkeuren uitvragen bij de klant en dit vastleggen in de geschiktheidsverklaring. Ook in je productbeleid hou je er rekening mee dat de duurzaamheidsvoorkeuren aansluiten bij de doelgroep. De Adfiz modellen zijn daarop aangepast. Zie hiervoor ook de presentatie van augustus j.l. over de aanpassingen in het SFDR kennisportaal.  
  • Er staan meer aanpassingen bij beleggingsverzekeringen aan te komen. Europa is bezig met de Retail Investment Strategy, waarbij de regels voor beleggingsproducten (MIFID II) en beleggingsverzekeringen steeds verder worden gelijkgetrokken. De discussie daarover in Europa gaat onder andere over beloningsmodellen. De impact voor Nederland is naar verwachting beperkt omdat Nederland, anders dan veel andere EU-lidstaten, een provisieverbod kent voor complexe producten waaronder beleggingsverzekeringen.  
  • Naast aanpassing van wet- en regelgeving wil Europa ook nadere duiding geven van begrippen in de IDD. De AFM was indertijd voornemens een interpretatie te geven van het bemiddelingsbegrip bij collectieve contracten/raamcontracten. Dat zou gevolgen hebben voor de vergunningsplicht. De AFM heeft de vergunningsplicht uitgesteld en aangegeven daar eerst nader naar te kijken. Voor deze interpretatie is onder andere van belang wat de nadere duiding is vanuit Europa van het bemiddelingsbegrip in het kader van collectieve contracten. Richtinggevend hierbij is een uitspraak van het Europese hof die naar verwachting binnen afzienbare termijn bekend wordt. Wij volgen dit nauwgezet.  

Het is de verwachting dat Europa in zal zetten op verdere harmonisatie van de regelgeving rondom verzekeringsdistributie. Ook de Nederlandse wetgever zal daar rekening mee houden bij aanpassingen in de Wft. Door overleg met de Europese collega’s binnen Bipar is Adfiz nauw aangesloten bij de Europese ontwikkelingen. Mocht je nog vragen hebben, laat het ons weten.