Inventarisatie duurzaamheidsvoorkeuren bij beleggingsadvies aan de klant

Inventarisatie duurzaamheidsvoorkeuren bij beleggingsadvies aan de klant

In vervolg op de Europese regels die in maart 2021 van toepassing zijn geworden voor de financiële sector inzake duurzaamheid (SFDR) volgt per 2 augustus 2022 een verdere aanscherping van de verplichtingen met directe impact voor jou als adviseur. 

De SFDR verplicht de financiële sector om transparanter te zijn over de duurzaamheid van beleggingen. Doel van deze regels is om de klant te helpen bij zijn keuze voor duurzaam beleggen en om ‘mis-selling’ van producten die niet duurzaam zijn (en daarmee greenwashing) te voorkomen. In dit bericht informeren we je op hoofdlijnen over de nieuwe aanvullende regels.    

Aanvullende regels en guidelines vanuit Europa   
De nieuwe regels per augustus 2022 zijn opgenomen in een wijziging op de IDD-regels door middel van een verordening van de Europese commissie. De nieuwe regels zijn daarmee een-op-een van toepassing in alle EU-lidstaten. De Europese toezichthouder EIOPA heeft begin vorige maand een concept leidraad gepubliceerd over de toepassing van de nieuwe regels voor de praktijk. Dat is een belangrijk document omdat dit aangeeft hoe deze regels Europa-breed moeten worden toegepast. De AFM zal dit overnemen in haar toezicht. De consultatie van de guidelines loopt op dit moment nog en Adfiz zal daar samen met BIPAR op reageren.  

Wat betekenen de nieuwe regels per augustus 2022 voor jou als adviseur? 
Belangrijk is dat als je adviseert in beleggingsproducten, waaronder een verzekering op basis van beleggen, je dan naast de inventarisatie van de risico en investeringsvoorkeuren eveneens bij de klant nagaat of hij voorkeur heeft voor duurzaam beleggen en zo ja, wat hij wil. De regels gelden per augustus 2022 en zijn alleen voor nieuwe adviezen van toepassing en op het moment van (periodieke) update van het advies.  

Daarbij spelen de volgende zaken: 

  • Door de regelgever is een aantal stappen geformuleerd voor de uitvraag van deze duurzaamheidsvoorkeuren, omdat dat voor een klant doorgaans lastig is om te bepalen.   
  • Op basis van de voorkeuren die je bij klant hebt geïnventariseerd, bepaal jij vervolgens welke producten daarbij aansluiten en neem je dat mee in je advies aan de klant.  
  • Om te weten welke duurzaamheidskenmerken een product heeft en te kunnen bepalen welke producten aansluiten op de voorkeuren van de klant, is van belang dat de juiste informatie beschikbaar is 
  • Onderdeel van de regels is dat aanbieders van producten bij hun productinformatie duidelijk maken wat de duurzaamheidskenmerken zijn van het product.  
  • Europa heeft daarvoor specifieke regels opgesteld (taxonomie) gericht op aanbieders en een format gemaakt voor hoe aanbieders deze informatie aan de klant duidelijk moeten maken.  
  • Let wel, deze regels en de implementatie daarvan zijn deels nog in voorbereiding en zullen in alle volledigheid pas per 1-1-2023 van kracht worden. 
  • Dat neemt niet weg dat je nu al je advies en je organisatie in moet richten op duurzaamheidsadvisering. 

Wat kan je verwachten? 
Net als bij de regels die per maart 2021 zijn ingegaan helpen wij jou bij de voorbereiding en de implementatie van de nieuwe regels. De informatie op het SFDR-portaal passen we aan om je te helpen bij de inventarisatie van de duurzaamheidsvoorkeuren in het kader van je advies.