Oktober is Cybersecurity maand

Oktober is Cybersecurity maand

Oefenen en kennis delen rondom cybersecurity is essentieel. De cybersecurity campagnemaand in oktober richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cyberveilig gedrag. Tijdens de cybersecuritymaand zetten nationale en internationale partijen zich in om deze doelen na te streven.

Deze maand zullen we je op de hoogte houden van interessante en relevante initiatieven die door overheid en andere organisaties worden georganiseerd om de cyberawareness in Nederland te vergroten. En ook via Finfin zullen we deze maand extra aandacht geven aan cyberveiligheid. Vorige week verscheen het eerste artikel.

Dat er nog een hoop te winnen is binnen bedrijven op het gebied van cybersecurity bleek deze zomer uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2023 dat door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is gepubliceerd en waarin naar voren kwam dat de cyberdreiging inj Nederland onverminderd groot blijft. Onze partner Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, zette naar aanleiding daarvan de belangrijkste zaken voor ondernemers uit het CSBN op een rij:

  1. Verwacht het onverwachte. De digitale dreiging voor Nederland is onverminderd groot. Elk bedrijf of organisatie moet rekening houden met onverwachte aanvallen.
  2. Er is sprake van een scheefgroei tussen de toenemende dreiging en de ontwikkeling van de weerbaarheid. Daarom is het nu tijd om in actie te komen. Doe de cybersecurity health check.
  3. Zorg ervoor dat de basis op orde is; zwakke plekken maken het criminelen gemakkelijk. Naar de vijf basisprincipes van veilig digitaal ondernemen.
  4. Let extra op de beveiliging van OT- en IoT-apparatuur, zeker wanneer je met gevoelige (bedrijfs)gegevens werkt. Doe de security check procesautomatisering.
  5. Iedere organisatie is onderdeel van een breder ecosysteem. Dit brengt risico’s met zich mee. Wees je bewust van deze risico’s en maak een plan voor als het mis gaat. Bekijk de checklist mogelijke gevolgen cyberincident

Datzelfde DTC publiceerde op haar website ook een ervaringsverhaal van een Adfiz-lid dat slachtoffer is geweest van identiteitsfraude. En inmiddels hebben meerdere kantoren melding gemaakt van identiteitsfraude. Naar aanleiding daarvan schreven we een bericht over hoe deze vorm van fraude te voorkomen en wat te doen als je ermee te maken krijgt? Wil je ook aan de slag met het treffen van cybersecuritymaatregelen? Op maandag 2 oktober is de cybersubsidie voor kleine bedrijven: ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ opengesteld.

Wil je meer weten over cyberveiligheid in zijn algemeenheid en hoe je cyberrisico's bespreekbaar kunt maken in het gesprek dat jij met jouw klant voert over de risico’s die de onderneming loopt, bezoek dan ons kennisportaal cyberrisico's.