Digital Trust Center stelt 2 oktober een cybersubsidie open voor kleine bedrijven

Digital Trust Center stelt 2 oktober een cybersubsidie open voor kleine bedrijven

Maandag 2 oktober introduceert onze samenwerkingspartner Digital Trust Center (DTC) een cybersubsidie voor kleine bedrijven: ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’. Want ondanks praktische voorlichting over cyberveiligheid blijkt uit onderzoeken van DTC en CBS dat kleine bedrijven nog niet genoeg cybersecuritymaatregelen nemen. Met de subsidie wil DTC achterhalen of het wegnemen van een financieel knelpunt kleinere ondernemers wél aanzet tot het nemen van cybersecuritymaatregelen. Het DTC stelt hiervoor €300.000 beschikbaar.

Micro- en kleine ondernemingen kunnen via de subsidieregeling ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ subsidie krijgen voor de kosten van de aanschaf en implementatie van één of meer cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het inrichten van back-ups, een wachtwoordmanager en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die een IT-dienstverlener rekent, met een maximum van €1.250 per aanvrager. Bedrijven kunnen éénmalig een beroep doen op deze subsidieregeling.

Heb je interesse in deze subsidie?

  1. Inventariseer dan eerst hoe cyberveilig je bedrijf is. Dat kan heel eenvoudig met de CyberVeilig Check, waarmee je binnen 10 minuten jouw eigen actielijst maakt.
  2. Vervolgens benader je een leverancier van IT-beveiligingsdiensten die je kan ondersteunen bij één of meer maatregelen van de actielijst.
  3. De laatste stap bestaat uit het aanvragen van de subsidie en het uploaden van de actielijst en offerte(s) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De Mijn Cyberweerbare Zaak-subsidie kan vanaf maandag 2 oktober om 9.00 uur worden aangevraagd. Het subsidiebudget (€300.000) wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dus heb je interesse, ga dan snel aan de slag met de voorbereidingen zodat je je aanvraag ook snel kunt indienen.

Voor meer info over de maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, de voorwaarden en de aanvraagprocedure klik je hier. Wil je meer weten over cyberveiligheid in zijn algemeenheid en hoe je cyberrisico's bespreekbaar kunt maken in het gesprek dat jij met jouw klant voert over de risico’s die de onderneming loopt, bezoek dan ons kennisportaal cyberrisico's.