KIFID handhaaft het huidige beoordelingskader

KIFID handhaaft het huidige beoordelingskader

In het kader van de 4 jaarlijkse evaluatie van KIFID heeft onderzoeksinstituut SEO aan KIFID de aanbeveling gedaan om het juridisch kader breder op te vatten en standaard ook te toetsen of een klant zorgvuldig is behandeld. KIFID heeft hierover eerst een wetenschappelijke opinie gevraagd en deze vervolgens besproken in dialoog met stakeholders, waaronder AFM, het ministerie van Financiën, consumentenorganisaties en financiële brancheorganisaties, waaronder Adfiz.

Op basis van de opinie en de stakeholderdialoog heeft KIFID geconcludeerde het huidige beoordelingskader te handhaven omdat dit zorgt voor rechtszekerheid, rechtseenheid en verbinding met het privaatrechtelijk stelsel. Wij zijn blij met deze conclusie van KIFID, omdat een andere afweging tot meer onzekerheid en onvoorspelbaarheid van uitspraken had geleid.

KIFID is doorlopend bezig om de kwaliteit van geschillenbeslechting te verbeteren en heeft een hoge waardering van zowel consumenten als stakeholders. We zien, ook middels deze dialoog, dat KIFID open staat voor ideeën voor verdere verbetering en tegelijk dit beoordeelt op basis van zorgvuldige afweging. Het laat zien dat KIFID staat voor onpartijdigheid en rechtszekerheid en dat ook zorgvuldig waarborgt. Zowel de consument als de financiële dienstverlener kan daarop vertrouwen. Hoewel financiële adviseurs zelf een afweging kunnen maken over al dan niet bindend aansluiten bij KIFID is dit ook van belang mee te nemen bij deze afweging voor de wijze van aansluiting.