Adfiz heeft gereageerd op consultatie nationaal regime

Adfiz heeft gereageerd op consultatie nationaal regime

Enkele maanden na de inwerkingtreding van MiFID II is bekend welke gevolgen deze richtlijn heeft voor het Nationaal regime. In het huidige voorstel verandert er weinig voor adviseurs die gebruik maken van deze vrijstellingsregeling. Wel is er discussie in de markt over de vakbekwaamheidseisen die gesteld worden. Nu hoeven adviseurs die gebruik maken van het Nationaal regime ‘enkel’ te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals opgenomen in de module Wft Vermogen. Er gaan stemmen op om ook de vakbekwaamheidseisen van MiFID II/ESMA gedeeltelijk op financieel adviseurs van toepassing te verklaren. Wat Adfiz betreft is een dergelijke stap buitenproportioneel en kan volstaan worden met het actualiseren van de vakbekwaamheidseisen in Wft Vermogen. 

Onder het Nationaal regime kunnen klanten door hun financieel adviseur niet alleen geadviseerd worden over verzekeringen met een beleggingscomponent en beleggingshypotheken, maar ook over levensverzekeringen en effectenhypotheken. Dankzij deze wettelijke vrijstellingsregeling kunnen jij en je collega’s van de klant ook gedurende de looptijd van het product adviseren over of orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot rechten in deelnemingsfondsen. Zonder vrijstellingsregeling zou je namelijk onder de eisen van MiFID II vallen. Deze richtlijn is geschreven met het oog op beleggingsondernemingen die een veelheid een beleggingsadvies en -activiteiten verrichten. Aangezien het advies van financieel adviseurs zich beperkt tot adviseren over deelname in beleggingsfondsen zou het toepassen van alle MiFID-eisen ondoenlijk zijn. Daarom is het van belang dat het Nationaal regime bestaat, zodat je klanten bij een effectenhypotheek of levensverzekering ook gedurende de looptijd van het product inhoudelijk kan informeren. 

Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte van het vervolg van het wetgevingsproces. Onze consultatiereactie en de reactie van overige marktpartijen kun je hier teruglezen: https://www.internetconsultatie.nl/nationaalregime/reacties