Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 2-7-2020

Save the date: online Adfiz Platformbijeenkomst 2020

Save the date: online Adfiz Platformbijeenkomst 2020

Als gevolg van de coronapandemie hebben we – eerder dit jaar – geen Particulier Platform kunnen organiseren. En aangezien het onzeker is hoe de situatie er in september eruitziet, hebben we besloten om ook het Zakelijk Platform – dat in het najaar stond gepland – niet in de vorm door te laten gaan zoals je die gewend bent. In de plaats daarvan organiseren we op 16 september een gecombineerd online event: de Adfiz Platformbijeenkomst 2020.

Nieuws
geplaatst op: 2-7-2020

Adfiz feliciteert in juli 2020

Adfiz feliciteert in juli 2020

Iedere maand zijn er bijzondere, belangrijke of feestelijke gebeurtenissen binnen Adfiz. Bijvoorbeeld een lustrumjaar lidmaatschap of bedrijf, fusies en overnames en toetreding van nieuwe leden. Deze maand feliciteren we onderstaande kantoren met hun lustrumjaar lidmaatschap of jubileum oprichting.

Nieuws
geplaatst op: 1-7-2020

Digitaal Paspoort wordt uitgefaseerd; ga op tijd aan de slag met eHerkenning

Digitaal Paspoort wordt uitgefaseerd; ga op tijd aan de slag met eHerkenning

Zoals we eerder al schreven, start per 1 september de migratie van Digitaal Paspoort naar eHerkenning. Per 1 januari 2022 verdwijnt het Digitaal Paspoort volledig en is het enkel nog mogelijk met eHerkenning in te loggen bij verzekeraars en serviceproviders.

Nieuws
geplaatst op: 1-7-2020

Beperking geldigheidsduur werkgeversverklaring in verband met corona verlengd tot 1 oktober

Beperking geldigheidsduur werkgeversverklaring in verband met corona verlengd tot 1 oktober

Als gevolg van de coronacrisis zagen de geldverstrekkers zich in maart genoodzaakt de geldigheidsduur van diverse documenten bij de hypotheekaanvraag te beperken tot 8 weken. Het gaat om stukken zoals de werkgeversverklaring, salarisstrook en perspectiefverklaring. Omdat er nog steeds veel onzekerheid is, hebben de geldverstrekkers besloten deze maatregel te verlengen tot 1 oktober. Deze en andere uitgangspunten met betrekking tot het vaststellen van een bestendig inkomen kun je terugvinden op de website van de NVB.

Nieuws
geplaatst op: 30-6-2020

AFM onderzoek naar belonen en waarderen biedt handvatten voor klantgerichte cultuur

AFM onderzoek naar belonen en waarderen biedt handvatten voor klantgerichte cultuur

De AFM heeft onderzoek gedaan naar belonen en waarderen om beter te begrijpen hoe dit het gedrag van medewerkers beïnvloedt. In het kader van een beheerst beloningsbeleid roept de AFM ondernemingen op hier binnen hun risico-inventarisatie aandacht voor te hebben. De inzichten uit het onderzoek bieden praktische handvatten om een op samenwerking en op de klant gerichte cultuur met meer bevlogen medewerkers te bevorderen.

Nieuws
geplaatst op: 30-6-2020

Roger van der Linden benoemd tot voorzitter van de Brokers' Committee van BIPAR

Roger van der Linden benoemd tot voorzitter van de Brokers' Committee van BIPAR

Tijdens de afgelopen (digitale) algemene ledenvergadering van BIPAR is Roger van der Linden benoemd tot voorzitter van de Brokers’ Committee van BIPAR en lid van het Steering Committee. Bij de BIPAR organisatie zijn zowel brokers (zelfstandig intermediairs) als agents (agenten) aangesloten.

Categorien: Europa
Nieuws
geplaatst op: 29-6-2020

STAR komt met aanvalsplan om ‘Witte vlek pensioenen’ terug te dringen

STAR komt met aanvalsplan om ‘Witte vlek pensioenen’ terug te dringen

In het Pensioenakkoord (juni 2019) is afgesproken dat de Stichting van de Arbeid (STAR) met een aanvalsplan komt om de omvang van het aantal werknemers dat geen pensioen via de werkgever (tweede pensioenpijler) opbouwt (zgn. witte vlek), terug te dringen. Aanleiding hiervoor zijn cijfers van het CBS (2019) waaruit blijkt dat veel minder werknemers via hun werkgever pensioen opbouwen dan steeds werd gedacht.

Nieuws
geplaatst op: 29-6-2020

Adfiz gaat nieuwe samenwerkingsovereenkomst OOM beoordelen

Adfiz gaat nieuwe samenwerkingsovereenkomst OOM beoordelen

OOM deelt aan bemiddelaars mee dat ze naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving de samenwerkingsovereenkomst (SWO) uit 2010 heeft aangepast. Vanuit de ledenkring ontvangen we meerdere verzoeken om de nieuwe SWO van OOM te beoordelen.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 25-6-2020

Doe mee aan Deel 2 van kerncijferonderzoek: Personeelsbeleid

Doe mee aan Deel 2 van kerncijferonderzoek: Personeelsbeleid

Wil jij ook de ontwikkelingen van je eigen onderneming kunnen vergelijken met die van collega’s? Doe dan nu mee aan deel 2 van het bedrijfsvergelijkend kerncijferonderzoek van DFO. Dit deelonderzoek spitst zich toe op personele thema’s als de personele samenstelling van het kantoor, werving en selectie en thuiswerken.

Nieuws
geplaatst op: 25-6-2020

Zorginhoudelijke afspraken fors toegenomen, nu niet de korting afschaffen

Zorginhoudelijke afspraken fors toegenomen, nu niet de korting afschaffen

Op 24 juni heeft minister Van Rijn van VWS een onderzoek over zorgcollectiviteiten naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief geeft de Minister aan dat de maximale collectiviteitskorting van 5% in ieder geval tot en met 2021 gehandhaafd blijft. Daarnaast is Van Rijn erg positief over het fors toegenomen aantal zorginhoudelijke afspraken. In het najaar komt zijn opvolger, Tamara van Ark, met een beleidsreactie over de toekomst van de collectiviteitskorting. In dit ledenbericht vatten de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport van Equalis voor je samen.