Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 5-3-2019

Ambtenaren Economische Zaken op ministage bij Adfiz-lid 

Ambtenaren Economische Zaken op ministage bij Adfiz-lid 

Adfiz is al enige tijd in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de aanpak door het kabinet van onnodige regeldruk.

Nieuws
geplaatst op: 5-3-2019

Een greep uit de ledenberichten van de maand februari

Een greep uit de ledenberichten van de maand februari

Iedere eerste maandag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.

Nieuws
geplaatst op: 4-3-2019

En door

En door

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de stekker getrokken wordt uit Mijnverzekeringenopeenrij. Een substantieel aantal aanbieders wilde er niet aan en – eerlijk is eerlijk – 8.000 klanten is ook wel wat mager. Hoewel iedereen er uiteraard het zijne van mag vinden, blijft in mijn ogen overeind staan dat elk initiatief dat beoogt meer duidelijkheid te scheppen voor de klant, waardering verdient. Gelukkig kan de klant nog wel altijd terecht bij (de online klantomgevingen van) zijn adviseur.

Nieuws
geplaatst op: 26-2-2019

Lespakketten Week van het Geld zijn te downloaden – Geef jij ook een Gastles?

Lespakketten Week van het Geld zijn te downloaden – Geef jij ook een Gastles?

Over een maand is het weer tijd voor de jaarlijkse Week van het Geld (25 t/m 29 maart). Reden voor tientallen Adfiz-leden om een Geldles te geven op scholen in hun directe omgeving. Zo helpen we kinderen te leren omgaan met geld. Je kunt kiezen uit een Geldles van Wijzer in Geldzaken (groep 1 t/m 8) of de verzekeringsles Fix je Risk van het Verbond van Verzekeraars (groep 7 en 8). De lespakketten van Wijzer in Geldzaken zijn nu ook beschikbaar.

Nieuws
geplaatst op: 21-2-2019

Stappenplannen risicomanagement(gesprek) toegevoegd aan kennisdossier

Stappenplannen risicomanagement(gesprek) toegevoegd aan kennisdossier

Het uitbreiden van je advies met meer (elementen van) risicomanagement biedt kansen voor de financieel adviseur. Enerzijds omdat ondernemers steeds vaker behoefte hebben aan een totaaladvies over hoe om te gaan met specifieke bedrijfsrisico’s. Anderzijds omdat de adviseur de logische partner is om de ondernemer hierover breed te adviseren. Alles wat we hierover hebben geschreven en gepubliceerd vind je terug in ons Dossier Risicomanagement.

Nieuws
geplaatst op: 21-2-2019

Adfiz in gesprek met Financiën over verbeteren consumentenkeuzes

Adfiz in gesprek met Financiën over verbeteren consumentenkeuzes

Voor de kerst heeft minister Hoekstra zijn agenda voor de financiële sector gepresenteerd. Daarin kondigde hij ook aan samen te willen werken aan vernieuwende manieren om consumentenkeuzes te faciliteren. Die uitnodiging hebben we uiteraard aangenomen. Als geen ander is de adviseur in aangewezen positie om de consument te ondersteunen in de verschillende fasen van het keuzes proces.

Nieuws
geplaatst op: 18-2-2019

Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies aangepast

Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies aangepast

Sinds het najaar van 2016 geldt voor alle leden de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies. Beter bekend onder de naam ‘Gedragscode collectiviteiten’. De afgelopen jaren heeft de collectiviteitsmarkt niet stilgestaan. Daarom hebben we de Gedragscode collectiviteiten op een aantal onderdelen enigszins aangepast. In dit ledenbericht lees je wat er is veranderd en kun je de nieuwe Gedragscode downloaden.

Nieuws
geplaatst op: 14-2-2019

Nieuw dossier online: Sanctiewetgeving en witwassen

Nieuw dossier online: Sanctiewetgeving en witwassen

We hebben een nieuw Dossier gepubliceerd waar je alles kunt vinden rondom sanctie- en antiwitwasregelgeving. Deze wetten zijn onder andere ingevoerd om te voorkomen dat verzekeringsadviseurs zaken doen met, of geld overmaken naar relaties die zich schuldig maken aan witwassen of het financieren van terrorisme of voorkomen op een sanctielijst. In het dossier Sanctiewetgeving vind je ook de laatste UBO-formulieren (‘ultimate beneficial owner’), die naar aanleiding van de inwerkingtreding van de AVG zijn aangepast.

Publicaties
geplaatst op: 14-2-2019

Experimenteren met IBM Watson in VVP Ken je vak

Experimenteren met IBM Watson in VVP Ken je vak

Innovatie heeft dit jaar volop onze aandacht. Zo startten we in december met een pilot waarin leden kennismaakten met digitale ecosystemen. En op dit moment zijn we hard bezig met de opzet van een pilot waarin we met leden willen onderzoeken welke arbeidsintensieve en administratieve processen met hulp van Watson sneller, makkelijker en efficiënter kunnen. In de VVP-serie Ken je vak hebben we een artikel gepubliceerd waarin we verkennen wat Watson de adviseur kan brengen.

Categorien: Innovatie
Nieuws
geplaatst op: 4-2-2019

Maandcolumn: Verborgen pareltjes

Maandcolumn: Verborgen pareltjes

Half januari informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over zijn voornemens met betrekking tot financieel advies voor consumenten. Een brief waar door de sector reikhalzend naar werd uitgekeken; niet in de laatste plaats naar de visie van de minister op actieve provisietransparantie. Wat Adfiz daarvan vindt, is inmiddels genoegzaam bekend: er bestaat geen probleem dat hiermee wordt opgelost. Maar aangezien de roep – uit alle geledingen van de maatschappij – steeds duidelijker weerklinkt om provisies makkelijker vindbaar te maken, zijn we bereid mee te denken hoe dit vorm te geven. Alleen wel met duidelijke randvoorwaarden.