Wat is onze inzet in de belangrijkste lobbydossiers?

 

KETEN

Samenwerking aanbieders: Bevorderen gebruik referte-SWO. Bewaken afspraken over rechtstreekse en commerciële benadering. Eerlijke prijsvorming, tegengaan onuitlegbare prijsdifferentiatie en eerbiedigen provisierechten.  Actuele berichten over samenwerking verzekeraars > 

Toegang klantgegevens/ privacy: Klantgegevens delen, proactief en zonder machtiging. Actuele berichten over klantgegevens >  Actuele berichten over privacy>

Ketenefficiency: Werken vanuit eigen systeempakket, geen dubbele invoer. Bevorderen Aplaza en andere initiatieven. Actuele berichten over ketenefficiency >

Toezichtlasten: Verlagen toezichtkosten voor adviseurs. Actuele berichten over toezichtkosten >

Onverzekerbaarheid: Ruim aanbod verzekeringsoplossingen voor normale risico's. Actuele berichten over onverzekerbaarheid>

Sanctiewetgeving: Regie op klantgegevens houden ondanks aangescherpte regels rond sanctiecheck, door zelf efficiënt sanctiecheck te kunnen uitvoeren. Actuele berichten over sanctiewetgeving >

 

DIENSTVERLENING

Toegang tot advies Bevorderen adviesvriendelijk klimaat. Actuele berichten over toegang tot advies >

Beloning: Verbeteren gelijk speelveld en geen nieuwe eisen aan beloning. Actuele berichten over beloning >

Schadeprovisie: Geen ongevraagde transparantie. Actuele berichten over schadeprovisie >

Zorgplicht: Gratis dienstverlening bestaat niet. Benutten kansen financiële APK. Actuele berichten over zorgplicht >

Incassorecht: Behoud voordeel voor de klant, gemak en financiële bescherming van intermediair-incasso. Actuele berichten over Incassorecht > 

Execution only: Verbeteren consumentenbescherming. Actuele berichten over execution only >

Onafhankelijkheid: Geen onwerkbare onafhankelijkheidscriteria, nadruk op onderscheid advies en verkoop.

Benutten fiscale kansen: Bevorderen aftrekbaarheid advieskosten en verbeteren speelveld tussen assurantiebelasting en BTW-dienstverlening. Actuele berichten over Fiscaliteit

 

INNOVATIE

Fintech/robotechnologie: Stimuleren als  versterking van persoonlijk advies. Waarborgen gelijk speelveld. Actuele berichten over Fintech >

Cybersecurity: Stimuleren maatschappij-breed bewustzijn cyberrisico's en ondersteunen leden bij eigen cyberveiligheid. Actuele berichten over Cyber >

Big data: Benutten voordelen van gebruik big data met behoud van solidariteit en privacywaarborgen

Vakbekwaamheid: Moderniseren PA/PE. Vrijstelling mogelijk door alternatieve professionele ontwikkeling. Actuele berichten over vakbekwaamheid >

 

EUROPA

MIFD nationaal regime / IDD / POG: Voorkomen verstoring Nederlandse regelgeving. Geen nationale koppen (‘gold plating’) Actuele berichten over onze lobby in Europa >

 

ADVIESMARKTEN

Schade: Ruim aanbod verzekeringsoplossingen voor normale risico's, voorkomen onverzekerbaarheid, goede aandacht voor risicomanagement, cyber en asbest. Actuele berichten over schade >

Hypotheken: Bevorderen maatwerk, goed rol advies bij aflossingsvrij, goede omgang met boeterente/rentemiddeling, verduurzaming, meer financiële planning voor klanten. Actuele berichten over hypotheken >

Zorg en inkomen: Behouden belangrijke collectieve adviesmarkt voor ziektekosten, preventie en verzuim. Geen collectivisering loondoorbetalingsplicht. Actuele berichten over Zorg en Inkomen >

Pensioenen: Benutten kansen in regelgeving om toegang tot advies voor deelnemers te verbeteren, zoals shoprecht pensioendeelnemers en keuzevrijheid DGA. Visie vernieuwing pensioenstelsel. Actuele berichten over pensioenen >