In 2019 eindigden meer dan 30.000 huwelijken in een echtscheiding. De geregistreerde partnerschappen die eindigen, zijn daar dan nog niet eens bij meegerekend. Omdat stellen tijdens een relatie vaak ook samen schulden aangaan, ontstaan bij een scheiding regelmatig discussies over de vraag wie deze geldlening in de onderlinge verhouding nou eigenlijk aangaat.

Als financieel adviseur is het van groot belang dat je in staat bent je klanten te adviseren over de interne draagplicht die samenhangt met gezamenlijk aangegane schulden. Hiervoor is het noodzakelijk dat je inzicht hebt in de belangrijkste knelpunten die zich kunnen manifesteren.

Tijdens dit webinar van donderdag 27 mei spraken Martin Holleman (Adviseur Public Affairs en Beleid, Adfiz) en Jasper Horsthuis (Directeur, De ScheidingsDeskundige) over dit belangrijke thema en kwamen de volgende zaken aan bod:

• Problematiek inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld
• Het belang van afspraken inzake interne draagplicht
• Standaard zienswijze staatssecretaris en fiscale knelpunten die hier uit voortvloeien
• Gevolgen voor de praktijk
• Overige knelpunten

De ScheidingsDeskundige is een kenniscentrum op het gebied van het scheidingsproces. In 2016, 2017 en 2018 is Jasper Horsthuis door de Nederlandse Vereniging van Hypothecaire Planners uitgeroepen tot docent van het jaar.

Om je klanten te helpen bij het zorgvuldig vastleggen van de onderlinge afspraken over interne draagplicht heeft De Scheidingsdeskundige een toolkit ontwikkeld. Als Adfiz-lid ontvang je korting op deze toolkit. 

>> Ga hier naar het ledenvoordeel.

Heb je het webinar gemist? Bekijk hier een samenvatting:

>> Via deze link kan je de presentatie van het webinar downloaden.