Wtp-beleid per pensioenverzekeraar gepubliceerd

Wtp-beleid per pensioenverzekeraar gepubliceerd

Eerder meldden we je al dat we onder pensioenverzekeraars een uitvraag hebben gedaan naar het door hen gevoerde Wtp-beleid. In ons kennisportaal Pensioenstelsel hebben we per verzekeraar een handig document geplaatst waarin staat hoe de betreffende maatschappij met specifieke punten in het aanpassingstraject omgaat en wat de uiteenlopende mogelijkheden zijn. 

>> naar Wtp-beleid pensioenverzekeraars (naar beneden scrollen)

De Wet toekomst pensioenen bepaalt de wijze waarop pensioencontracten moeten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Op bepaalde punten kunnen pensioenuitvoerders keuzes maken om hieraan invulling te geven. Om werkgevers goed te kunnen adviseren over het aanpassen van de pensioencontracten aan de Wet toekomst pensioenen, is het belangrijk kennis te hebben van de keuzes die de verschillende pensioenuitvoerders hebben gemaakt.