We zijn een uitvraag gestart naar het Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

We zijn een uitvraag gestart naar het Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Om werkgevers goed te kunnen adviseren over het aanpassen van de pensioencontracten aan de Wet toekomst pensioenen, is het belangrijk dat je een overzicht hebt van het beleid van de verschillende pensioenuitvoerders. Om dat inzichtelijk te krijgen hebben we onder pensioenverzekeraars een uitvraag gedaan naar hoe zij met specifieke punten in het aanpassingstraject omgaan en wat de uiteenlopende mogelijkheden zijn.

In de 26 vragen tellende vragenlijst komen o.a. de volgende aspecten aan de orde:

  • beleid premievrijstelling
  • berekenen factor A
  • ingangsmoment nieuwe Wtp-regeling
  • waarborgen verlaging toetredingsleeftijd naar 18 jaar
  • mogelijkheden vormgeven nabestaandenpensioen
  • gebruik transitieplan
  • kosten
  • berekenen compensatie
  • beleid keuzebegeleiding

Zodra we de gevraagde gegevens hebben ontvangen, zullen we deze bundelen op een overzichtspagina waarop je makkelijk en snel per pensioenverzekeraar het beleid kunt vergelijken.