Verslag van een boeiend en interactief Particulier Platform

Verslag van een boeiend en interactief Particulier Platform

Afgelopen donderdag 7 april organiseerden we weer een fysiek Particulier Platform op de KNVB Campus in Zeist. Naast drie expertsessies, waar we de komende tijd verslag van zullen doen, was er ook een boeiend plenair programma (met veel vragen vanuit de zaal) rondom het thema de zelfredzaamheid van de klant.  

Nadat Enno Wiertsema de aanwezigen welkom had geheten en een korte introductie had gegeven van wat er deze middag op het programma stond, trapte Peter Wormskamp het plenaire programma af. Peter is een van de trekkers van het Manifest Actief Klantbeheer, waarvan Adfiz mede-ondertekenaar is, en vertelde wat dit branche-initiatief inhoudt en hoe adviseurs gebruik kunnen maken van de kennis, tools en opleidingen die vanuit dit initiatief worden aangeboden om ervoor te zorgen dat klanten voor advies over financiële vraagstukken blijven terugkomen. Verder presenteerde Peter ook de resultaten van een brancheonderzoek naar de mate waarin en hoe kantoren op dit moment bezig zijn met actief klantbeheer. Daaruit blijkt ondermeer dat ieder kantoor in meer of mindere mate met actief klantbeheer bezig is. Een andere opvallende conclusie is dat hoe meer kantoren structureel bezig zijn met actief klantbeheer, hoe minder (of zelfs niet) ze last hebben van barrières zoals het niet beschikken over klantdata. 

>> naar de presentatie van Peter 

Een kantoor dat actief klantbeheer volledig omarmd heeft, is Zicht risico- en verzekeringsadviseurs. Godfried Buurman, manager hypotheken en leven bij dit kantoor vertelde waarom ze ongeveer twee jaar geleden besloten vol in te zetten op een beter gebruik van de mogelijkheden van de software van de Nationale Hypotheekbond, welke drempels daarbij overwonnen moesten worden en waar het uiteindelijk toe heeft geleid. Bij Zicht zijn ze het project gestart met het herinrichten van het bedrijfsmodel door het team te splitsen en focus aan te brengen binnen de taken van de verschillende teams (advies, binnendienst bemiddeling en binnendienst actief klantbeheer). Dát, in combinatie met het goed coachen en begeleiden van de medewerkers, heeft ertoe geleid dat met hetzelfde aantal mensen actief klantbeheer nu een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Wat dit tot nu toe heeft opgeleverd, vertelde Godfried ook: 17% hypotheekomzet uit actief klantbeheer en een stijgende NPS score. 

>> naar de presentatie van Godfried 

Tot slot betrad Marco Kok (Kok Advies/FinRust) het podium. Marco hield de aanwezigen voor hoe hij FinRust ontwikkelde om te helpen om life events op een simpele manier onder de aandacht te brengen van klanten. In een laagdrempeling financieel gesprek met zijn adviseur krijgt een klant met FinRust breed financieel inzicht over onderwerpen als (vroeg)pensioen en het risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid. Sinds kort is de FinRust tool ook beschikbaar is als consumenten- en werknemersportaal zodat zij ook zelf op een laagdrempelige manier inzicht kunnen krijgen in hun financiële situatie. Marco vertelde dat dit inzicht er binnen zijn kantoor voor zorgt dat klanten blijven terugkomen en dat het nut van een onderhoudsabonnement door al zijn klanten wordt onderkend. 

>> naar de presentatie van Marco